L'atur truca i el President dorm


Fa 6 mesos que vaig advertir en el Ple de Parlament de Catalunya sobre la gravetat de la situació econòmica que ens venia a sobre, i de la necessitat de començar a prendre mesures per tal d’evitar o minimitzar les conseqüències negatives que aquesta tindria sobre l’ocupació. Ho vaig tornar a fer en el debat del pressupost de la Generalitat per al 2008, i també ho vaig repetir just abans de les eleccions generals en la meva interpel•lació al Conseller d’Economia i Finances i en la moció subsegüent que es va aprovar en sessió plenària.
Però la resposta del Govern sempre era la mateixa : “ la situació no és pas tan dolenta com diu el PP, no cal fer catastrofisme, tot s’anirà solucionant amb el temps i la situació econòmica millorarà tota sola...”. D’això , al meu poble se’n diu “dormir a la palla..!”

Les dades de l'enquesta de població activa del primer trimestre de 2008 que el Ministeri de Treball i Immigració va fer públiques recentment parlen clar : el descens de 74.600 ocupats respecte al trimestre anterior i l'increment de 246.600 persones desocupades (149.600 espanyoles i 97.000 estrangeres), li han de fer veure al govern que ha de començar a preocupar-se pel risc de tornar a assolir una taxa de desocupació de dos dígits a tot l'Estat, ja que l'actual és del 9,63 % i el creixement ha estat de 318.000 persones en els últims mesos.

Però el Govern encara dorm a la palla i no s’adona que és del tot necessari prendre les mesures correctores necessàries per afrontar aquesta situació amb urgència, atès que l'increment de la desocupació en el sector de la construcció (71.000 sobre el trimestre anterior), i la diferència existent entre la desocupació de la població espanyola i la de l'estrangera, que gairebé arriba als sis punts de diferència (8,73% i 14,65%, respectivament) no permet marge de dubte.

En l'àmbit concret de Catalunya, les dades tampoc ens poden dur a ser optimistes, tenint en compte el descens de l'ocupació durant el primer trimestre d'aquest any en 12.800 persones i l'increment de la desocupació en 39.000.

És cert que el Govern Espanyol, amb timidesa i després d’haver negat reiteradament la gravetat de la situació , ha publicat fa una setmana en el BOE un Reial Decret-Llei 2/2008 de 21 d'abril de mesures d’impuls de l’activitat econòmica que ja està en vigor, però de quines mesures de la necessària reforma de la política d’ocupació resten pendents de ser aprovades pel govern una vegada s’hagin plantejat i debatut en la conferencia sectorial d’assumptes laborals. Per tant de moment res de res.
Es preveu un pla extraordinari de mesures urgents d’orientació, formació i inserció professional que , per tractar-se de polítiques actives d’ocupació transferides a les CCAA , haurà de ser gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i què en sabem d’això ? de moment res de res.

També és cert que el darrer 15 d’abril el Govern Català va provar un paquet de mesures de dinamització de l’economia que inclou , entre d’altres, una part de la moció aprovada recentment en el parlament a iniciativa del PPC que diu :
“ garantir l'assessorament individualitzat per a les persones desocupades, amb l'objectiu que puguin trobar una nova ocupació en el termini més breu possible...” , que no deixa de ser un brindis al sol si no es concreta en mesures i accions especifiques, ben definides i quantificades.

En definitiva, és urgent que el govern deixi de mirar cap a l’altre costat i de posar pedaços a una situació que requereix de mesures de xoc eficients i reformes estructurals a mig termini.

No pot ser que l’atur truqui a la porta i el President encara dormi a la palla.


Mesures per a la dinamització de l’economia catalana : Molta promesa i poca concrecióEl Conjunt de Mesures per a la dinamització econòmica i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració, és una fugida endavant del Govern de la Generalitat davant la situació de desacceleració econòmica de l’economia catalana, que finalment aquest ha reconegut, i no aporta cap nova solució que permeti pal•liar els efectes d’aquesta ni sobre les famílies ni sobre les Pimes.

Aquest conjunt de mesures el podem definir com a : Molta promesa i poca concreció donat que :

1. És un recull de promeses anteriors fetes en els darrers mesos sobre diferents temes com per exemple :
- Pacte nacional de l’habitatge
- Acord estratègic per la internacionalització la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana
- Pla de mesures de lluita contra la inflació

Es tracta doncs de donar compliment al que ja haurien d’haver fet i per tan anem tard i no és res nou, al contrari, simplement és tornar a prometre el ja promès.

2. Parla de l’augment de l’obra pública,i a primer cop d’ull està molt be tot el que es proposa en aquest tema però tenint en conte les liquidacions dels Pressupostos de la Generalitat , on queda molt clar que una cosa es pressupostar i l’altre executar, i tenint en conte també, que mai la construcció d’una gran infraestructura ha complert el calendari establert el grau de fiabilitat del promès en aquest àmbit és mínima.
En aquest punt ens sorprèn també que el Govern es comprometi a través d’aquest document a fer certes infraestructures quant tot just fa un parell de mesos van presentar-nos les bases del pacte nacional per les infraestructures però mai mes se n’ha sabut res, i no per casualitat sinó perquè aquest Pacte Nacional ha estat guardat al congelador degut a les discrepàncies internes que aquest genera en el si del tripartit, que és l’àmbit en el que caldria haver-les definit.

3. En mes d’una, dos o tres ocasions les paraules utilitzades son : Avaluar, estudiar, analitzar, etc... per tan el nivell de compromís autèntic en mesures concretes contra la desacceleració econòmica és mínim.

4. Es parla de negociar amb el Govern Espanyol assumptes concrets i si tenim en compte l’experiència més recent pel que fa al grau de coincidència entre uns i altres, no ens podem sentir satisfets.

5. Es proposa l’ampliació de les línies de crèdit del ICO. Està molt be que nosaltres des de Catalunya li diguem al ICO el que ha de fer, però la qüestió és : això implica algun tipus de vinculació o només es tracta d’un brindis al sol ?, no ho sabem però el que queda clar és que això no es pot considerar una mesura.

6. Sobre el fenomen de la immigració, es fa referència al Pla Integral d'acollida, que forma part del pla de ciutadania i immigració 2005 - 2008 , incorporant tot allò que es refereix a la millora de l’accés al mercat de treball de les persones immigrants. Si el pla de ciutadania i immigració era 2005 - 2008 i ja estem al 2008, no sembla gaire ambiciós quedar-se en aquest pla en lloc d’anticipar noves mesures, ò la preparació d’un nou Pla 2008 – 2011, per exemple.

En resum, aquest conjunt de mesures, a les quals els hi falta perspectiva global, són un pedaç parcial i del tot insuficient per la millora de la situació de desacceleració econòmica que estem vivint. No aporten ni propostes noves que ens permetin donar solucions eficients ni millores estructurals que solucionin el problema real de la nostre economia que és la productivitat.


Enric Millo participa en unes Jornades sobre la Política de l’Aigua organitzades pel JARC


El passat divendres JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) va organitzar a la Tallada d’Empordà unes Jornades sobre l’aigua durant les quals va tenir lloc una taula rodona amb la participació de les diferents forces polítiques del Parlament de Catalunya.

Enric Millo va participar-hi en representació del PPC i va exposar el següent :


1. La mala planificació del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la Política de l’aigua que ens a portat a la situació actual que no és altre que la de no estar preparats per afrontar la sequera que ens amenaça

2. Que s’ha de fer una aposta clara per la interconnexió de les conques internes catalanes

3. Que no es pot seguir estrangulant el Ter i que cal que de manera urgent s’elabori un calendari de retorn del cabal d’aquest riu i que es compleixi

4. Que calia fer alguna cosa perquè el Govern català complís la llei i va denunciar que el Tripartit va votar en contra de la Proposta de Resolució que ell mateix va presentar al Parlament de Catalunya per tal que es compleixi la Llei del 1959 que regula el cabal del Ter en el seu pas per l’estació de Girona i va aprofitar que hi havia membres d’aquests tres partits a la taula per demanar que expliquessin el perquè d’això però aquests no van voler parlar-ne malgrat a la taula defensessin en tot moment el compliment d’aquesta llei

5. Va reclamar ajudes pels agricultors de la conca del Ter afectats per la sequera, als quals ja els hi ha dit que no podran regar i va explicar que el mes de febrer ell mateix havia registrat una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya demanant aquestes ajudes i ja que aquesta proposta encara no havia estat debatuda en la Comissió d’agricultura va proposar que en aquell mateix moment s’arribés a un acord per tal que quant aquesta proposta arribes a la comissió tingues acord de tots els grups i s’aprovés. Cap de la resta de les forces polítiques presents, tampoc CiU, va voler pronunciar-se en aquest sentit fet que fa pensar que no tirarà endavant aquesta proposta i que els agricultors no rebràn les ajudes que es mereixen.

6. Finalment i un cop acabat el torn de paraula del públic, agricultors i ramaders de la conca del Ter, va proposar la elaboració d’una proposta conjunta a presentar al Parlament de Catalunya que recollís el que els agricultors i ramaders de la conca del Ter demanaven, ajudes per la pèrdua de les collites, retorn del cabal del ter, cabal mínim per poder regar algunes collites, etc, però cap altre força política va voler fer-ho.
UNA DONA MINISTRA DE DEFENSA !!

No és cert que la gran sorpresa del nou Govern del President Rodríguez Zapatero sigui el fet que per primera vegada a la història d’Espanya tinguem una dona al capdavant de l’exèrcit i per tant de la política de defensa de l’Estat, no, jo penso que la sorpresa és el fet que Magdalena Álvarez hagi estat nomenada novament com a Ministra de Foment !!

Després que el Parlament de Catalunya i el Senat Espanyol demanessin la seva dimissió en la passada legislatura per la demostrada incapacitat per afrontar les grans responsabilitats que implica ser la titular d’aquesta cartera Ministerial, resulta que la resposta és que ens la tornem a trobar allà mateix. Això és senzillament una vergonya i un insult a la intel•ligència dels ciutadans de Catalunya. Però en fi, què hi farem , ja se sap el que passa quant el que mana no està disposat a rectificar i corregir els propis errors : “No vols caldo ?, doncs dues tasses...!”

El fet que el President Zapatero ara ens digui que el nomenament d’una dona com a Ministra de Defensa és un signe de normalitat, està molt bé , especialment perquè serà normal a partir d’ara, ja que fins ara no ho era. Però aquesta per mi no es la qüestió, doncs no crec que sigui el gènere allò que defineix la idoneïtat ò no d’una persona per desenvolupar les funcions i responsabilitats del càrrec de Ministre. Jo el que vull i demano com a Català i també com a Espanyol que sóc, és que el meu o la meva Ministra de Defensa sigui una persona preparada i amb un perfil polític , personal i professional que la faci idònia per a l’exercici del càrrec. Sigui home , o sigui dona.

Em consta que a l’Estament Militar ha causat verdadera sensació el nomenament de la nova Ministra, pel profund desconeixement que se li coneix sobre la matèria que se li encarrega, la qual cosa ha generat , si més no, certa preocupació. No es tracta d’haver fet la mili o no , el Ministre Serra no l’havia fet i no va passar res , es tracta de tenir el perfil o no tenir-lo perquè el que volem els ciutadans és eficàcia i eficiència i no política d’aparador.

Donem-li temps, atorguem-li els 100 dies reglamentaris i el benefici del dubte, però..., posats a fer , i ateses les necessitats que tenim per aquí a casa nostra , no hauria estat més útil enviar la Sra. Magdalena Álvarez a casa seva a descansar, posar la Sra. Chacón a Foment i nomenar la Sra. De la Vega Ministra de Defensa...??
Jo crec que si, així de pas ens estalviaríem diners amb una vicepresidència menys , hi hauria una catalana a Foment que seria un fet també insòlit en la història d’Espanya , i a Defensa gaudiríem de la normalitat d’una Ministra amb una innegable capacitat de “ordeno y mando “,sobradament demostrada durant tota la legislatura anterior; o és que algú dubte que la Sra. De la Vega és capaç de posar firmes a tota la tropa !?. Ja veuen, si hagués estat, tot serien avantatges...Millo denúncia que el Govern no accepta posar tots els mitjans materials i humans necessaris per poder finalitzar correctament l’obra del CEIP Taialà

Millo ja va denunciar a principis de febrer que la situació que viuen els alumnes i treballadors del CEIP Taialà és inadmissible

Millo ha remarcat que el refús d’aquesta proposta de resolució demostra la manca de compromís del Govern de la Generalitat amb la millora de les infraestructures educatives de les nostres comarques

Josep Enric Millo ha afirmat que va demanar a través d’una proposta de resolució que el Govern de la Generalitat poses tots els mitjans materials i humans necessaris per tal que de manera urgent es pugui finalitzar correctament l’obra del CEIP Taialà i el Tripartit ho rebutja.

En primer lloc Millo ha volgut recordar que el mes de febrer ja vaig denunciar que la situació que viuen des de fa mesos els alumnes i treballadors del CEIP Taialà era inadmissible i el refús que demostrava la manca de planificació del Departament d’Educació en aquest tipus d’accions ja que tots sabem que el curs escolar va de setembre a juny i per tan no és de rebut que unes obres que haurien d’haver estat enllestides el mes de setembre encara no estiguin enllestides , seguidament ha afegit que encara és mes inadmissible que quant en la comissió d’educació del Parlament de Catalunya el PPC presenta una proposta demanant que finalitzi urgentment aquesta obra els grups que donen suport al govern hi votin en contra i la rebutgin.

Millo ha afirmat també que l’actitud d’oposar-se a la nostre proposta demostra la manca de compromís del actual Govern de Catalunya amb la política de millora de les instal•lacions educatives, fet que hauria d’ésser una prioritat pels qui governen i no el contrari, com és el cas. I ha afegit que, quina classe de governants tenim que enlloc de prioritzar l’acabament de les obres d’una escola on els paviments són de diferents tipus per falta de pressupost, per exemple, o les aixetes rebufen o els troncs mal tallats dels arbres encara es troben enmig del pati prioritza altre coses com ho demostra el rebuig a aquesta proposta.

Finalment el Diputat Gironí ha dit que lamenta molt que les tres forces polítiques del Tripartit hagin, amb els seus vots, rebutjat aquesta proposta que l’únic que persegueix és una millora de les infraestructures educatives de les nostres comarques i encara més quant intenten excusar la seva inacció en aquest fet dient que el pressupost previst ha quedat curt i que donat que ara és època escolar i per tan l’escola funciona no ho poden fer i han d’esperar que acabi el curs.

Enllaços notícies relacionades

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041500_2_259675__Girona-inadmissible-rebutgi-acabar-lobra-CEIP-Taial

Enric Millo demana que s’obri una nova convocatòria d’ajuts per al curs 2007 – 2008 per a universitaris de les comarques de la Garrotxa i el Ripollés

Millo ha denunciat que la no inclusió d’aquestes tres comarques en la convocatòria d’ajuts provoca un greuge comparatiu entre els estudiants d’unes comarques i d’unes altres.

I també ha demanat al Govern de la Generalitat que s’incloguin aquestes tres comarques en les properes convocatòries d’ajuts per a estudiants en zones de muntanya

Enric Millo, ha afirmat que hem demanat a través d’una proposta de resolució que el Govern de la Generalitat obri una nova convocatòria d’ajuts per al curs 2007 - 2008 per a estudiants universitaris de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà en els mateixos termes que la Resolució IUE/129/2008, de 25 de gener, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), zones de muntanya, i també que s’inclogui en les properes convocatòries d’ajuts per a estudiants en zones de muntanya, totes les comarques incloses en l’article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya.

En primer lloc Millo ha explicat que el 31 de gener de 2008 va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), finançada amb 430.000 euros per la Direcció General d’universitats. Aquesta convocatòria d’ajuts per al curs 2007-2008 incorpora, per primer cop als estudiants de la comarca del Solsonès, però deixa fora, de manera incomprensible, als estudiants de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà , seguidament ha afegit que cal recordar que, segons l’article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, estan considerades com a comarques de muntanya l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.

Millo seguidament ha denunciat que la no inclusió d’aquestes tres comarques en la convocatòria d’ajuts provoca un greuge comparatiu entre els estudiants d’unes comarques i d’unes altres, i ha afegit que a més, cal tenir en compte que si s’ampliés la convocatòria, podríem acollir a més de 5.000 joves potencials amb unes edats compreses entre 18 a 25 anys. I és per aquesta raó no s’entén l’exclusió d’aquestes tres comarques de la convocatòria de la llei.

El Diputat Gironí ha insistit en que la distància envers Barcelona, els altres centres universitaris i les condicions geogràfiques difícils d’aquestes comarques fan imprescindible que les famílies d’aquestes tres comarques que tenen algun fill cursant estudis fora de la seva comarca puguin rebre ajuts de la Direcció General d’Universitats pels desplaçaments.

Finalment el Diputat Popular ha dit que els Consells Comarcals d’aquestes tres comarques així com l’Ajuntament de Ripoll també s’han queixat d’aquests fet que al nostre parer, és del tot incomprensible, injust i inacceptable, Millo ha acabat dient que espero que el Govern rectifiqui i accepti aquesta proposta que l’únic que busca és corregir el greuge comparatiu que en aquests moments pateixen els joves estudiants de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà enfront els estudiants de les altres comarques de muntanya.

Enllaços notícies relacionades

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041100_3_258935__Comarques-Millo-demana-sobri-nova-convocatria-dajuts-universitaris

Capacitat de reacció en temps de pròrroga !

Finalment el Govern de Catalunya, ha reconegut que l’economia catalana ha entrat en un procés de desacceleració i que cal que fer-hi alguna cosa.
L’increment dels preus, el menor creixement del producte interior brut, la crisi del sector de la construcció, el creixement de l’atur, la situació del sector financer, l’enduriment de les condicions de crèdit bancari, la forta pressió fiscal, i la reducció dels ingressos previstos en el pressupost de la Generalitat per al 2008, dibuixen clarament un panorama a curt i mig termini certament preocupant, en el que lluny de generar alarma, el que cal és reaccionar i actuar amb celeritat.

Cal que li donem les gràcies al President Montilla per reconèixer allò que els ciutadans fa mesos que sabem donat que el nostre poder adquisitiu durant tot aquest temps ha anat minvant, i encara més, tenint en conte que ell és el primer responsable de que no s’hagin pres encara totes les mesures necessàries per tal que l’economia de les famílies i empreses catalanes vagi a millor i no empitjorant contínuament com fins ara. Amb tots el respectes per al nostre President, resulta sorprenent que desprès de mesos i mesos negant que existís una desacceleració de l’economia catalana i dient-nos que érem uns exagerats i uns catastrofistes, a aquells que li reclamàvem, una i altra vegada que el Govern de la Generalitat es posés a treballar de manera urgent per a la millora de les condicions en que els catalans i les catalanes hem d’afrontar la nova situació econòmica , hagi trigat tant en reaccionar i acceptar tot allò que alguns organismes importants ja ens deien respecte de la desacceleració econòmica el 2008 que aniria a més, si en lloc de negar que existia el problema s’hagués posat a fer la feina, ara ja estarien en funcionament tot un seguit de mesures que caldrà prendre, i els ciutadans de Catalunya estaríem en millors condicions per afrontar el futur.

Ja ens ho va demostrar el Sr. Solbes amb la seva actitud pre electoral, que hi ha un estil de governar consistent en amagar la realitat quan els interessos electorals estan en joc, i destapar-la després lentament amb la clara i evident intenció de desplaçar els problemes en el temps i cercar-ne després les solucions , encara que sigui massa tard.
Exemples d’aquests comportaments en tenim molts, podríem parlar de les infraestructures, del tren d’alta velocitat, de la planificació hidrològica i els transvasaments, etc, però ara no hi entrarem...

Però bé, ara el que cal és que el Govern de Catalunya prepari un pla de xoc contra els efectes de la desacceleració econòmica del País, el sotmeti a debat amb caràcter urgent amb la resta de grups parlamentaris, i el posi en funcionament sense més demora.

Tant de bo que el Govern es dignés alguna vegada a escoltar el que li diuen els grups de la oposició, encara que no li agradi, i acceptés amb més facilitat que també s’equivoca.

El problema no és haver de rectificar, l’autèntic problema és el temps que es perd amagant la realitat fins que ja no es pot més, i el perjudici que aquesta actitud suposa per als ciutadans.


Enric Millo s'ha reunit aquesta setmana amb el Conseller d’Economia per analitzar la situació econòmica de CatalunyaMillo lamenta que el Govern hagi tardat tant en reconèixer que l’economia catalana està en procés de desacceleració ja que aquesta desacceleració ja fa mesos que està afectant negativament les famílies i les empreses , i a més afectarà directament els ingressos de la Generalitat de Catalunya i per tan l’execució dels Pressupostos pel 2008


Enric Millo, ha afirmat que celebra que el Conseller d’Economia hagi volgut tenir un intercanvi d’opinions sobre la situació i evolució de l’economia catalana amb el nostre grup parlamentari i que la reunió s’ha celebrat en un clima de total cordialitat i ànim de diàleg per ambdues parts, malgrat això que des del Grup Parlamentari del PPC lamentem que el Govern de la Generalitat hagi tardat tan en reconèixer que l’economia catalana està en procés de desacceleració ja que aquesta està ja afectant negativament les famílies i les empreses catalanes, i a més afectarà directament els ingressos de la Generalitat i per tan l’execució dels Pressupostos pel 2008.

Millo ha recordat que durant el debat dels Pressupostos del 2008, el mes de novembre, ell mateix ja va apuntar-li al Conseller que la previsió de creixement de l’economia catalana prevista en els Pressupostos pel 2008 era qüestionable donada la desacceleració econòmica ja anunciada en aquell moment per un organisme tan important com el FMI ( Fons monetari Internacional ) i que la resposta que va obtenir en aquell moment per part del Conseller va ser que no s’havia de ser pessimista , que l’any anterior s’havia previst un creixement inferior al que finalment va ser i per tan que el 2008 no tenia perquè ser diferent, ara el Conseller diu que es revisarà a la baixa el creixement econòmic de Catalunya per l’any 2008 fins al 2,5 % quant el previst era del 3% i això significa que si és així els ingressos de la Generalitat es veuran afectats i per tan no es podrà executar el Pressupost pel 2008 tal i com s’havia previst.

Millo també ha volgut matisar que si en aquell moment el Conseller d’economia hagués escoltat als grups de l’oposició enlloc de negar la realitat econòmica catalana l’execució del Pressupost del 2008 no estaria en perill.

El Diputat Gironí valora que el fet que el Govern estigui treballant en un paquet de mesures pal•liatives per compensar la caiguda del creixement de l’economia catalana tal i com li va anunciar durant la reunió el Conseller és molt important i necessari, però no en farà una valoració detallada fins que no conegui el contingut concret d’aquest paquet de mesures. Millo li ha demanat al Conseller Castells que accepti la participació del Grup Popular en el procés d’elaboració d’aquest Pla, i han acordat tornar-se a reunir abans que les mesures siguin aprovades definitivament en el Parlament.

Finalment Enric Millo ha explicat que en aquesta reunió ha aprofitat per comentar-li al Conseller la necessitat de que el Govern actuï de manera urgent en els àmbits que reflectia la moció presentada pel PPC i aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya del 12 de març, sobretot en allò que fa referència a : 1. La redacció de noves mesures per lluitar contra la inflació a Catalunya donat que aquesta segueix a l’alça, el indicador avançat del IPC del mes de març el situa al 4,6 dues dècimes més que el mes anterior. 2. La creació del Comitè d’Enllaç entre els Grups Parlamentaris i la Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic, que doti de permanència i periodicitat l’acció control i impuls dels Grups Parlamentaris en relació amb aquest Acord, 3. Impuls de noves mesures per afrontar l’increment de l’atur que ja s’està produint, especialment com a conseqüència de la frenada econòmica del sector de la construcció i 4. La presentació davant del Parlament de Catalunya del projecte de Llei de l’impost sobre successions i donacions i que el Conseller s’ha compromès a accedir a la petició formulada pel Grup Popular de convocar amb caràcter urgent una reunió de treball d’anàlisi i avaluació de resultats de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia Catalana.

Enllaços notícies relacionades

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008040600_5_257876__Economia-Millo-recorda-crisi-tambe-afectar-Generalitat

El Punt

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2808545