Enric Millo demana al Govern de la Generalitat que actuï de manera urgent per tal de garantir el futur del paratge natural Pinya de Rosa de Blanes

Millo lamenta que el Govern en aquests cinc anys hagi estat incapaç de complir el que diu la llei 25/2003 de 4 de juliol per la qual es va declarar paratge natural d’interès nacional la Finca Pinya de Rosa de Blanes


Jardí Botànic Tropical Pinya de Rosa

Millo ha explicat que la única manera que te el Govern en aquest moment per garantir la continuïtat de l’accés públic i la preservació del Jardí Botànic Tropical de la Finca Pinya de Rosa és aprovant de manera urgent el Pla Rector d’ús, gestió i protecció d’aquest paratge natural

Josep Enric Millo, s’ha reunit aquest matí a Blanes amb representants de la Plataforma de Pinya de Rosa per transmetre’ls-hi el suport del PPC i explica’ls-hi de primera mà la iniciativa que el PPC ha presentat al Parlament de Catalunya instant al Govern a actuar de manera urgent en aquest àmbit. Desprès de la reunió, la qual Millo ha qualificat de molt interessant i profitosa, Millo ha atès el mitjans de comunicació i ha afirmat que no és de rebut la deixades amb la qual s’ha portat, per part del Govern, el compliment de la Llei de protecció d’aquest paratge natural, la finca Pinya de Rosa, i és per això que he demanat al Govern de la Generalitat, a través d’una proposta de resolició, que acabi de manera immediata amb aquesta deixadesa i actui de manera urgent per tal de garantir el futur del paratge natural Pinya de Rosa, i seguidament ha explicat que si el Govern aquests darrers cinc anys no hagués estat sistemàticament incomplint la Llei 25/2003 a dia d’avui no hauríem de patir pel futur d’aquest paratge.


Millo ha seguit dient que creu que en aquests moments la única manera que te el Govern per tal de donar resposta a la inseguretat, la por i la preocupació que tenen els blanencs sobretot però també molts ciutadans d’altres llocs sobre les garanties de continuïtat de l’accés públic i la preservació del Jardí Botànic Tropical del paratge natural Pinya de Rosa és aprovant de manera urgent el Pla Rector d’ús, gestió i protecció establert en la Llei 25/2003 i que hauria d’estar fet i en funcionament des de principis del 2005, i ha afegit que un cop més la passivitat i la manca de voluntat política del Govern han creat un problema en un àmbit, en aquest cas el futur de Pinya de Roses, que desprès de molt esforç per part dels ciutadans i les ciutadanes de Blanes havia quedat resolt l’any 2003 amb l’aprovació de la llei que va declarar aquesta finca paratge natural d’interès nacional .

El Diputat Gironí també ha dit que és lamentable que a dia d’avui, cinc anys més tard, no hagin estat aprovats els límits geogràfics d’aquest paratge així com que no hagi estat creat encara tampoc el Consell Rector, que és l’òrgan que l’ha de gestionar, i ha insistit en que davant de tot això és molt comprensible que la Plataforma salvem Pinya de Rosa, que va treballar de valent durant molt de temps perquè aquesta finca fos declarada paratge natural d’interès nacional estigui no tan sols preocupada pel futur sinó enfadada per la desiria en que s’ha actuat des del Govern de la Generalitat durant tot aquest temps.

Finalment Enric Millo ha dit que el mes de febrer el Conseller de Política Territorial ens deia sobre Pinya de Rosa, a través dels mitjans de comunicació, que no calia que ens preocupéssim de res ni per res i que la Generalitat compraria la finca quant toqués i per tan que l’ajuntament de Blanes s’havia precipitat demanant-los-hi que ho fessin. Be, tres mesos més tard i desprès de reiterades peticions de l’ajuntament de Blanes demanant al Conseller que actués i no deixés passar més temps perquè sinó ens podríem trobar precisament amb el que ha passat, que un particular ha comprat la finca, la Generalitat no tan sols no ha comprat la finca sinó que ni tan sols ha exercit el dret a tanteig que tenia i pel que sembla tampoc te cap intenció d’exercir el dret a retracte del qual gaudeix durant els sis mesos següents a la inscripció de la transmissió en el Registre de la Propietat. i ha acabat dient que definitivament el Govern no tan sols ha incomplert la Llei sistemàticament durant tot aquest temps, fet que ens ha portat a la situació en que ens trobem actualment pel que fa al paratge natural Pinya de Rosa, sinó que el més greu és que ha mentit descaradament a tots els ciutadans fent-los creure que podien estar tranquils quant alhora de la veritat s’ha quedat de braços creuats i no ha fet res del que havia promès.

Enllaços notícies publicades sobre aquest tema

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008053100_3_268938__Comarques-Millo-insta-Generalitat-actuar-futur-Pinya-Rosa


El Punt

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2879485

Enric Millo denuncia la manca de voluntat política del Govern de treballar de manera efectiva per a la millora del Mercat de Treball a Catalunya

En el Ple del Parlament de Catalunya d’ahir Enric Millo va defensar la moció subsegüent a la interpel•lació sobre la situació del Mercat de Treball Català feta a la Consellera de Treball el Ple passat.

Durant la seva intervenció Millo va recordar que el nombre d’aturats ha Catalunya a 31 d’abril de 2008 és un 20,4% mes que els que hi havia a 31 d’abril del 2007 i això es miri per on es miri no és positiu, i que resulta decebedor que les tres forces del Tripartit hagin votat en contra de la nostre moció, quant aquesta l’única cosa que busca és la millora necessària, i les dades que he dit al principi ho demostren, del mercat de treball a Catalunya, seguidament ha afegit que aquest vot negatiu a la moció presentada pel PPC dels partits del Govern demostra, per a nosaltres, la manca de voluntat política del Govern de la Generalitat de treballar de manera real i efectiva per a la millora del mercat laboral català.

El Diputat també ha dit que avui a Catalunya hi ha quasi 8.000 persones més sense feina i això suposo que a Catalunya en aquests moments hi hagi 300.000 persones aturades i el Govern el que hauria de fer és treballar de manera efectiva perquè aquestes persones, en el mes breu temps possible, puguin reincorporar-se al món laboral, i la nostre moció anava precisament en aquest sentit, i ha afegit que la moció que defensada el que demanava era que el Govern es poses a treballar en totes aquelles coses que a dia d’avui no funcionen correctament i per tan que no ens ajuden a millorar el mercat de treball.

Millo també ha dit que per tal de fer possible una millora del mercat de treball de Catalunya cal que el Govern de la Generalitat actuï urgentment en alguns àmbits concrets, com per exemple, i tal com demanàvem en la nostre moció, en la millora del funcionament de les meses locals d’ocupació, amb la finalitat de garantir que les propostes d’oferta formativa s’adaptin realment a les necessitats dels diferents sectors de l’activitat econòmica, en l’impuls i millora del Observatori del Mercat de Treball de Catalunya, en l’elaboració immediata, per part del SOC, del protocol de recol•locació de persones per tal de pal•liar la situació d’aquells qui treballen als sectors més vulnerables del mercat laboral, en la creació d’un programa específic de formació per a persones aturades provinents dels sectors en crisi per tal que aquests es puguin incorporar amb totes les garanties en els sectors emergents i en fomentar, millorar i agilitzar el procés de contractació de treballadors immigrants en origen, entre d’altres.

Millo ha seguit dient que si no s’actua en els àmbits anteriorment citats, així com en el l’elaboració d’informes d’avaluació externa tan del funcionament dels centres de treball propis de la Generalitat com del Consorci per a la formació continua de la Generalitat que analitzi de manera rigorosa l’eficiència d’aquests, és molt difícil que el nostre mercat de treball millori i per tan la taxa d’atur a casa nostre seguirà augmentant en els pròxims mesos.

Finalment el Diputat Gironí ha dit que és inadmissible que el Govern de la Generalitat visqui d’esquenes als problemes dels ciutadans, negui constantment la realitat i el que és pitjor, que rebutgi de manera sistemàtica les aportacions positives i que de manera constructiva fem des dels grups de l’oposició , i ha acabat dient que si el Govern de la Generalitat segueix dormint a la palla, com porta fent en els últims 9 mesos, el dia que es desperti serà massa tard pels catalans i per Catalunya i això no és el que ens mereixem .

Enllaços notícies publicades sobre aquest tema


Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052300_3_267348__Comarques-Millo-acusa-Govern-tenir-voluntat-arreglar-mercat-laboralJosep Enric Millo ha defensat avui en el Ple del Parlament la moció subsegüent a la interpel·lació sobre el Mercat de Treball feta en el Ple passat

Vídeo intervenció feta per Josep Enric Millo defensant la moció subsegüent a la interpel·lació feta a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya en el Ple passat :

http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_id_video=80464001&p_id_estrat=tot&p_ordre_dia=12&p_origen=cerca


Text íntegra de la intervenció feta per Josep Enric Millo defensant la moció subsegüent a la interpel·lació feta a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya en el Ple passat :

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/16_mocio_treball.pdf

A MÉS CRISI , MÉS CÀRRECS PÚBLICS I ASSESSORS AL GOVERN !

Els ciutadans esperem dels qui governen que compleixin amb tot allò que han anunciat que ferien i encara més quant aquest anunci el fan a bombo i plateret, fórmula molt utilitzada pel govern socialista per cert, però per desgracia això no sempre passa, al contrari, massa sovint se’ns explica una cosa, normalment la que més agrada sentir, i alhora de la veritat es fa tot el contrari. Clar exemple del que acabo d’explicar és la noticia publicada aquest cap de setmana en un reconegut mitjà de comunicació que ha tret a la llum que mentre el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero s’ha omplert la boca durant mes de 4 anys amb la paraula “ austeritat” s’ha dedicat a practicar tot el contrari.

Des del 2004 fins a dia d’avui el PSOE ha augmentat en un 21 % el nombre d’alts càrrecs i d’assessors del Govern !
Destaca especialment el nombre d’assessors incorporats a dit a la nòmina pública que paguem entre tots, i que denota la poca austeritat que caracteritza un Govern que practica el malbaratament.

Segons les dades conegudes aquest cap de setmana podríem dir que els actuals Ministres toquen a 13 assessors de mitjana i sincerament si el país anés be, si les polítiques que es duen a terme per part del Govern fossin efectives i solucionessin els problemes reals dels ciutadans i en milloressin la seva qualitat de vida podríem pensar que aquest augment del nombre d’assessors queda justificat per la bona feina que fan però quant el que passa és tot el contrari, jo em pregunto, on estaven els assessors del Sr. Solbes quant tots els ciutadans sabíem que estàvem, ja fa mesos, en un procés de desacceleració econòmica a casa nostra i per contra el Govern ho negava ?, o és que van ser els assessors qui van recomanar-li al Ministre d’Economia que negués aquests fet fins que haguessin passat les eleccions Generals ?, o els de la Sra. Alvarez ?, on eren quant la crisi de rodalies a Catalunya ?, o quant els esvorancs del TAV a Barcelona ?, sincerament, cal una despesa tan elevada en aquests sentit si això no aporta que el Govern funcioni be ‘ , jo crec que no, perquè la feina ben feta no depèn del nombre d’alts càrrecs i d’assessors sinó de les idees, de les ganes de treballar i de la voluntat política dels qui governen de fer les coses be i tirar endavant el país millorant les condicions de vida dels ciutadans cosa que a dia d’avui no es fa.

Un Govern responsable és aquell qui controla la despesa pública de manera efectiva i un Govern irresponsable és aquell qui es pensa que tot queda solucionat enviant una carta als Ministres exigint-los que ara, un cop fet efectiu l’increment del nombre d’alts càrrecs, controlin la despesa de la seva cartera ministerial o el que és el mateix un Govern irresponsable és l’actual Govern del Sr. Rodriguez Zapatero que mentre la crisi econòmica és cada dia mes accentuada i les condicions de les famílies per afrontar-la cada vegada pitjors , es dedica a augmentar la despesa pública en la contractació de 80 nous alts càrrecs enlloc de dedicar els recursos econòmics del Govern millorar la vida dels ciutadans.

En moments de crisi “ predicar amb l’exemple ” és la manera més digna d’actuar de qui Governa, cosa que lamentablement no sembla preocupar en absolut als nostres dirigents polítics en l’actualitat.


Aprovades les Propostes de resolució presentades per Enric Millo demanant al Govern que es doti a Banyoles i Puigcerdà d'una terminal d'autobusos

Millo ja va denunciar fa mesos que la manca de construcció d’aquestes dues terminals d’autobusos significa el incompliment per part del Govern de la Generalitat del Pla d’estacions d’autobusos el qual preveia que totes les capitals de comarca disposin d’un equipament d’aquests tipus.

El Diputat del PPC, Josep Enric Millo, ha afirmat que avui en la Comissió de Política de Territorial s’han debatut i aprovat les dues propostes de resolució presentades fa mesos en les quals s’insta al Govern de la Generalitat que, de comú acord amb els ajuntaments, és doti els muinicipis de Banyoles i Puigcerdà d’una terminal d’autobusos adaptada a les seves necessitats .


En primer lloc Millo ha dit que com ja va dir el mes de gener la manca de construcció d’aquestes dues terminals d’autobusos significa el incompliment per part del Govern de la Generalitat del Pla d’estacions d’autobusos el qual preveia que totes les capitals de comarca disposessin d’un equipament d’aquests tipus, seguidament ha afegit que l’aprovació avui d’aquestes dues propostes de resolució és una bona notícia pels ciutadans d’aquestes comarques ja que actualment els usuaris del transport públic de la comarca del Pla de l’Estany i de La Cerdanya no tan sols pateixen les incomoditats que suposa no tenir una terminal d’autobusos en condicions a la seva capital sinó també la manca de seguretat que aquests fet provoca tenint en conte que la parada actual de l’autobús en aquests municipis és al carrer i sense la infraestructura necessària.

El Diputat Gironí ha insistit en que a partir d’avui des del PPC estarem molt atents i farem un seguiment exhaustiu del compliment del que avui hem acordat i aprovat al Parlament de Catalunya i vetllarem perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible, i desprès ha afegit que és molt important que apart de dir-ho la Generalitat cregui de veritat en la creació d’infraestructures que facilitin l’ús del transport públic , la modernització i arranjament dels equipaments per a l’espera dels usuaris del transport públic i la millora de les prestacions que aquests usuaris han de poder trobar en aquests equipaments perquè és inadmissible que malgrat els índex de volum prestat potser no siguin molt elevats dues capitals de comarca a Girona tingui actualment encara aquests dèficit d’infraestructura .

Finalment el Diputat Gironí ha dit que tots estarem d’acord en que les comunicacions incideixen especialment en la qualitat de vida dels ciutadans i és per això que cal garantir la disponibilitat en els municipis de les infraestructures necessàries per tal que aquestes ens permetin tenir unes comarques ben comunicades i alhora donin un bon servei als usuaris.

Enllaços noticies publicades sobre aquest tema

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051500_3_265728__Comarques-Aproven-proposta-destacions-busos-Banyoles-Puigcerd


DEL QUE CATALUNYA NECESSITA , RES DE RES.

Aquesta darrera setmana en el Ple del Parlament de Catalunya hem tingut “l’honor” de poder escoltar al President José Montilla parlant sobre la situació econòmica de casa nostra i la veritat és que les seves paraules em va deixar totalment bocabadat. Davant les diferents preguntes dels Grups Parlamentaris en relació a la difícil situació econòmica per la que passem, el President ens va dir a tots els Catalans que NO HI HA CRISI , NO HI HA RECESSIÓ , només hi ha una certa desacceleració econòmica però anem bé, diu que està optimista per que amb el Pla de mesures del Govern per la dinamització de l’economia en fem prou per solucionar-ho tot. Francament, a aquestes alçades de la pel•lícula, amb la constatació que tots els ciutadans tenim de quina és la situació, i sobretot per respecte a les 300.000 persones que estan sense feina a Catalunya, cal exigir al President de la Generalitat el valor suficient i la honestedat necessària per acceptar la realitat, reconèixer-la públicament, i assumir les conseqüències de les decisions que cal prendre.

Les últimes dades d’atur conegudes, corresponent al mes d’abril, són molt negatives. Hauríem de remuntar-nos fins al primer trimestre de l’any 1997 per trobar aquesta xifra de persones aturades a Catalunya i malgrat per part del Govern s’ha volgut emmascarà aquesta mala xifra dient que el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a crescut el que no diuen és que per primera vegada a la historia el nombre de pensionistes a Catalunya supera, o sigui és major, al nombre d’afiliats a la Seguretat Social i que això, juntament amb el increment d’un 20,4 % de l’atur en relació al mes d’abril del 2007, és el que ens preocupa a tots els catalans i el que volem que el Govern afronti amb valentia.
Però, que fa al Govern davant d’aquesta situació ?, doncs molt fàcil, dir-nos que ja tenen escrits uns quants plans que han de donar solució a tot això i en canvi poques coses per ajudar d’una manera real i efectiva a la millora de la situació que estem vivint.
De tots aquests plans escrits que parla el Govern, el més famós i al qual va fer referència el President, és el Pla de mesures per a la dinamització de l’economia catalana, el famós Pla del Senyor Castells, i és cert que aquest Pla existeix i està escrit, es clar, però tan cert com que és tan sols per una banda un recull de promeses anteriors fetes en els darrers mesos a través d’altres plans, pacte i acords ja aprovats pel Govern, com per exemple el Pacte Nacional per a l’habitatge, l’Acord Estratègic o el Pla de mesures per a la millora de la inflació, i per l’altre un brindis al sol sobre temes tan importants com el increment d’inversió en obra pública, l’ampliació de les línies de crèdit del ICO o sobre el fenomen de la immigració, en definitiva, un cop més un Pla de molta promesa i molt poca concreció i que no aporta cap nova solució que permeti pal•liar els efectes de la desacceleració econòmica ni per les famílies ni per les empreses. Així doncs, el conjunt de mesures contingudes en aquest Pla els hi falta perspectiva global i són tan sols un pedaç parcial i del tot insuficients. No aporta ni propostes noves que ens permetin donar solucions eficients als problemes reals ni millores estructurals en cap àmbit que solucionin el problema actual de la nostre economia.

De les reformes estructurals necessàries, de l’increment global de les inversions, de la promesa d’una reforma fiscal requerida, de les mesures d’estímul a la PIME per afrontar la manca de liquiditat, de la millora de les polítiques ocupacionals i del suport real a les famílies per compensar la pèrdua de poder adquisitiu..., del que Catalunya necessita, res de res.


Enric Millo afirma que el Govern de la Generalitat “ dorm a la palla” mentre la situació del mercat de treball a Catalunya empitjora cada dia més

Josep Enric Millo, va interpel•lar ahir en el Ple de Parlament a la Consellera de Treball, Sra. Mar Serna. Durant la seva intervenció Millo va afirmar que en 1er lloc vull recordar que fa vuit mesos el Govern negava la situació de desacceleració econòmica vivim Catalunya, fa dos mesos el Conseller Castells finalment reconeixia aquesta situació però alhora ens deia que aquesta desacceleració no afectaria el mercat de treball, avui, les dades d’atur del mes d’abril del 2008 que es van fer publiques ahir així ho demostren, ens trobem en una situació en que no tan sols si que s’ha vist afectat el mercat de treball català per la desacceleració econòmica sinó que un cop més davant d’un moment complicat el Govern mira cap a l’altra costat i ens diu, per boca del seu President, que no passa res i que estiguem tranquils, seguidament el diputat ha afegit que el nombre d’aturats ha Catalunya a 31 d’abril de 2008 és un 20,4% mes que els que hi havia a 31 d’abril del 2007 i això es miri per on es miri no és positiu. Resulta decebedor que la Sra. Consellera enlloc de reconèixer que alguna cosa no s’està fent be, perquè sinó les dades no serien les que són, s’aferra a dades que per si soles poden semblar positives, com per exemple l’augment del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril del 2008 sense explicar però que 1er vegada a la historia el nombre de pensionistes a Catalunya supera el nombre d’afiliats a la Seguretat Social fet que efectivament suposo que la dada en si no sigui precisament positiva.


El Diputat també ha dit que és molt poc responsable que per part del Govern s’intenti negar als ciutadans el que ells ja saben i és que l’atur per onzè mes consecutiu ha augmentat, que avui a Catalunya hi ha quasi 8.000 persones més sense feina a casa nostre i que això suposo que a Catalunya en aquests moments hi hagi 300.000 persones aturades , seguidament ha dit que el Govern excusa la seva ineficiència i la seva poca capacitat de reacció davant la situació de desacceleració econòmica que estem vivint dient que ell no te competències sobre això, doncs be, en matèria de treball, sobre el mercat de treball, pel que fa a les polítiques actives d’ocupació si que les té, però queda clar que tampoc les sap executar de manera eficient”, per Millo, “ S’ha constatat que la creació d’ocupació a Catalunya en aquests moments no absorbeix els llocs de treball que es perden ni l’increment de la població activa registrada i aquest element agreuja la ja delicada situació de les famílies, i per tant el poder adquisitiu de les economies domèstiques, la qual cosa accentua encara més la pròpia desacceleració econòmica.

Millo ha seguit explicant que en el context actual ens trobarem davant una major dificultat per transitar de l’atur i la inactivitat a la ocupació, així com de transitar entre sectors , degut a la menor creació de llocs de treball i a la destrucció d’ocupació en determinats sectors. Especialment en els majors de 55 anys, les dones, i els joves. També en aquest context actual hi hem d’afegir , de manera molt especial, el fenomen de la Immigració. Avui, les persones estrangeres representen el 17% del total d’aturats del nostre país i en aquest sentit, totes les Politiques Actives d’ocupació, i entre elles la Formació ocupacional i la dels treballadors es converteixen en un factor clau per a superació d’aquesta dificultat.

Finalment el Diputat Gironí ha dit que en aquests moments , fins i tot els principals agents econòmics i social catalans veuen amb gran preocupació el mercat de treball a casa nostre i amb tot l’encert, en la meva opinió, alcen la seva veu i demanen al govern que no es quedi mirant amb cara de babau el que passa i prengui mesures urgents i eficients, per Millo el que calen a Catalunya són reformes estructurals del mercat de treball, reformes fiscals i de caire econòmic, que es prioritzi la formació de les persones aturades de manera efectiva i no tan sols sobre paper i que d’una vegada per totes s’adeqüi aquest a la demanda real del mercat de treball. En definitiva, cal que el govern deixi de dormir i es desperti i actuï també en aquest àmbit.

Enllaços notícies publicades sobre aquest tema

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051400_3_265498__Comarques-Millo-creu-Govern-amaga-davant-laugment-latur

El Punt

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2850498


Josep Enric Millo interpel·la a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya


Vídeo Interpel·lació feta per Josep Enric Millo a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya:
l
Formulació Josep Enric Millo
f
Resposta Consellera i Rèplica de Josep Enric Millo ( a partir del minut 10,15 ' fins al final )
s
s
Text íntegra de la Interpel·lació feta per Josep Enric Millo a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/02_inter_mercat_treball.pdf


EL PRESIDENT NO ES DESPERTA

Passen els dies i el Govern no reacciona , les dades estadístiques sobre ocupació i atur ens colpegen amb insistència, com aquell que truca a la porta desesperadament, però no hi ha resposta. La darrera setmana, davant la evidència de les dades publicades en l’enquesta de població activa del primer trimestre de l’any que confirma una greu tendència d’increment de la desocupació , reflexionava en aquest mateix digital sobre l’atur que truca a la porta i el President que dorm a la palla, i avui, després de la reivindicativa festa del treball que hem celebrat el dia 1 de maig , comprovem que continua immers en el son més profund.

Certament, la festa del 1 de maig ens recorda cada any la importància i la necessitat de no deixar mai de lluitar per la millora dels drets dels treballadors i de les condicions i qualitat del treball, però cal pensar d’una manera molt especial en aquells que viuen la pitjor situació en relació a la feina, que son precisament els que no en tenen cap.

Certament no és bo recordar a Santa Bàrbara només quan plou , com no ho és tampoc que de la política ocupacional del Govern s’en parli només quan augmenta l’atur, hauria de ser una prioritat permanent , per tel d’evitar que en moments de crisi econòmica com l’actual siguin sempre els treballadors els primers que en paguin els plats trencats , com han dit els líders sindicals aquesta darrera setmana. Per això cal que el Govern no dormi i mantingui sempre una actitud vigilant en aquesta matèria, cosa que lamentablement no passa.

L’actual Govern tripartit a quedat atrapat per la dinàmica de les discussions internes, i per la necessitat de donar resposta a les successives crisis que no ha tingut la capacitat de preveure amb la suficient antel•lació, com la més recent de la sequera i la manca d’aigua , cosa que fa que tampoc hagi pres les mesures necessàries ni amb la suficient previsió de temps com per evitar ara les conseqüències negatives de la desacceleració econòmica sobre el mercat de treball.
Aquesta és la manera com l’anomenada “esquerra catalanista i de progrés” defensa els treballadors ? Doncs no m’agrada.

Vull un Govern que defensi de veritat els interessos de tots treballadors, que son la gran majoria dels ciutadans, i no tan sols els d’uns quants més propers. Un Govern que afronti amb valentia les reformes necessàries per tal de potenciar un mercat de treball dinàmic, eficient i de qualitat , que redueixi la precarietat laboral a l’hora que incentiva la estabilitat, però sobretot que doni més i millors oportunitats als treballadors que busquen feina perquè l’han perdut com a conseqüència de la crisi actual o perquè es volen incorporar per primera vegada al mercat de treball i no la troben. Vull un Govern que doni prioritat a les polítiques actives d’ocupació i a l’atenció individualitzada de les persones que volen treballar i no tenen feina. Però això requereix un Govern fort i cohesionat, amb idees noves, iniciativa política , decisió ferma i capacitat de gestió , cosa que de moment no s’ha demostrat que tinguem, i els dies passen, i la situació empitjora, i el Govern dorm , i el President no es desperta.