Josep Enric Millo interpel·la a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya


Vídeo Interpel·lació feta per Josep Enric Millo a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya:
l
Formulació Josep Enric Millo
f
Resposta Consellera i Rèplica de Josep Enric Millo ( a partir del minut 10,15 ' fins al final )
s
s
Text íntegra de la Interpel·lació feta per Josep Enric Millo a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/02_inter_mercat_treball.pdf