Enric Millo demana a la Consellera de Treball que reconegui que el Servei d'Ocupació de Catalunya no funciona i que urgentment n'abordi la reforma

Enric Millo durant la seva intervenció
g
En el Ple del Parlament de Catalunya celebrat avui i en el decurs del debat d'una moció presentada per CiU sobre la situació de l'atur a Catalunya, Enric Millo, ha demanat a la Consellera de Treball, Sra. Mar Serna, que sigui valenta i reconegui que el Servei d'Ocupació de Catalunya ( SOC ) no funciona correctament.

Millo ha recordat durant la seva intervenció que aquest és un tema cabdal i important per el mercat de treball de casa nostre i que no és una opinió aïllada del Grup del Partit Popular de Catalunya el fet de que el Servei d'Ocupació de Catalunya no funciona be sinó que els màxims representants dels agents socials, UGT i CCOO, en les seves compareixences en seu parlamentaria, els mesos de desembre i gener, també ho van denunciar, i al igual que el PPC van demanar que de manera urgent el Departament de Treball abordi la seva reforma.

Finalment, Enric Millo, ha dit des de la Tribuna que més tard o mes d'hora el Govern haurà d'acabar presentant la reforma del Servei d'ocupació de Catalunya i que com no podria ser d'altre manera, el dia que això passi, des del Grup Popular celebrarem aquesta decisió però seguirem lamentant que arribi amb tan de retard perquè s'haurà perdut un temps valerosíssim per treballar de manera real i efectiva en la millora del mercat de treball a Catalunya.


Vídeo de la intervenció d'Enric Millo

http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_id_video=80465502&p_id_estrat=35126&p_ordre_dia=16&p_origen=cerca


Text íntegra de la intervenció d'Enric Millo ( Pàgines de la 9 a la 11 )

El nou Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 2008 - 2011

Abans de valorar el nou Acord Estratègic crec que és important deixar clar que donat que el moment en que estem, de crisi econòmica, no te res a veure amb que hagi estat precisament ara que finalment s’hagi signat aquest nou acord estratègic no podem confondre les mesures d’aquest acord amb les mesures addicionals que de manera urgent a de dur a terme el Govern de la Generalitat per lluitar contra la crisi econòmica que estem patint.

Un cop dit això, l’Acord Estratègic 2008 – 2011 que es va signar el dia 7 de juliol de 2008 entre la Generalitat de Catalunya, les Patronals i els agents socials catalans, i que ha de servir com a full de ruta del Govern Català en l’àmbit de la millora de la competitivitat de l’economia catalana arriba en 6 mesos de retard donat que hauria d’haver estat enllestit a finals del 2007 per tal de poder ser aplicat en la totalitat de l’any 2008.

Un cop llegit i analitzat de manera genèrica aquest acord podem veure que aquest és en realitat una unió i recull de totes les mesures, plans i acords de govern que aquest ja te aprovats i ha anunciat via pressupost ( Exemple II Pla de Formació Professional, desenvolupament del Pla d’energies renovables 2006 – 2015, Pla de mesures de simplificació administrativa i burocràcia ), i que en molts casos les mesures que hi figuren són les mateixes que trobàvem en l'anterior Acord Estratègic, 2005 - 2008, i que malgrat el compromís del Govern de la Generalitat de dur-les a terme en el període marcat en aquell moment no ha estat així.

Seguidament, m'agradaria doncs, posar alguns exemples que il·lustren perfectament el dit anteriorment :

1. La Mesura 6 del nou acord ens parla de l'increment de la despesa en R+D+I per tal d'arribar al 2,1% del PIB català l'any 2011 quant en el anterior Acord Estratègic aquest compromís era el d'arribar-hi l'any 2008.

2. La Mesura 17 del nou acord ens parla de que la Generalitat és compromet a aplicar el Pla de Formació en Centres de Treball ( FCT ) , en el anterior Acord Estratègic ja es deia que aquest Pla de formació a centres de treball s’hauria d’haver fet durant l’any 2005 i per tan ja s’hauria d’estar aplicant i complint.

3. La Mesura 23 del nou acord ens parla de lluita contra el fracàs escolar i en un moment donat dins del redactat de la mesura diu textualment : “ un cop detectades les àrees d’escolarització amb menor taxa d’èxit escolar, el departament de educació acordarà mesures del tipus de..... “, en el anterior Acord Estratègic ja es deia que durant l’any 2005 es faria el llibre blanc del fracàs escolar per tal que aquest fes una diagnosi d’aquest tema a Catalunya i així ens servis per a prioritzar les actuacions a dur a terme per reduir el fracàs escolar a partir de l’any 2006. Efectivament doncs, aquest llibre blanc tres anys desprès no està fet, no tenim una diagnosi i per tan encara no sabem com actuar.

4. La Mesura 84 del nou acord ens parla de posar en funcionament l’Observatori del Treball, en l’anterior Acord Estratègic ja es parlava de crear-lo i posar-lo en funcionament durant l’any 2005, per tan queda clar que anem tard si tot just ara el Govern es compromet a posa´-lo en funcionament.

5. La Mesura 85 del nou acord ens parla del nou model Territorial del SOC, en l’anterior Acord Estratègic es parlava del mateix i no s’ha fet res que hagi ajudat a millorar el funcionament del SOC malgrat des del Govern es digui constantment que el SOC funciona a la perfecció.

En definitiva, aquest nou Acord Estratègic és més del mateix, si el compleixen estarà i anirà molt be, però sinó ho fan estarem com sempre que es parla molt però s’actua i treballa poc.

Enric Millo nou Secretari d'Economia i Ocupació del PPC

Fa pocs dies varem celebrar a Barcelona el XIIé Congrés del PPC en el qual es va escollir la nova direcció del PPC per els propers tres anys.

Aquesta nova direcció, encapçalada per Aliícia Sanchez - Camacho i de la qual tinc el plaer de formar-ne part com a nou Secretari d'Economia i Ocupació, tenim per davant reptes molt importants pel nostre partit i per Catalunya.

La meva nova responsabilitat dins del PPC és per a mi un repte personal molt important el qual afronto amb molta il·lusió i optimisme però sobretot amb moltes ganes de treballar i aportar el meu granet de sorra per millorar la mala situació econòmica que estem vivint actualment a través de propostes i mesures econòmiques valentes i efectives.

Millo demana que s’aprovi una normativa específica per regular la fórmula del prepagament en el consum en les estacions de Servei i Gasolineres

Josep Enric Millo, va defensar ahir a la tarda en la comissió d’Economia del Parlament de Catalunya la proposta de resolució presentada pel PPC en la qual es demanava al Govern que aprovi, en el termini de tres mesos, una normativa específica per regular la fórmula del prepagament, especialment en el consum en les estacions de servei i gasolineres. Aquesta Proposta de resolució va estar rebutjada pels partits que donen suport al Govern. Millo s’ha referit a aquest fet dient que lamenta profundament que els partits que donen suport al Govern hagin rebutjat la única manera que te el Govern en aquest moment per garantir la protecció dels drets dels consumidors i usuaris pel que fa a la fórmula del prepagament que és redactant i aprovant una normativa la qual reguli, entre d’altres coses, la forma o modalitat d’efectuar el pagament, el dipòsit i les garanties aplicables en cada cas, així com que el grup de CiU s’hagi abstingut en aquesta votació.

Millo ha seguit explicant que des de fa uns anys s’ha posat en pràctica a Catalunya i de forma especial a les àrees de servei i gasolineres la fórmula del prepagament, modalitat de pagament que consisteix en abonar l’import del consum de gasolina que el client desitja per el seu vehicle abans d’omplir el dipòsit o bé dipositar sense cap garantia la targeta de crèdit amb la qual es vol fer el pagament al personal de l’estació de servei. Per aplicar aquesta modalitat de pagament s’han al•legat entre altres raons motius de seguretat per tal d’evitar que el consumidor marxi sense pagar o manca de personal disponible per atendre a les estacions de servei . Aquestes raons efectivament són certes però crec sincerament que al que estem assistint és a una reducció dels costos laborals per part de les empreses titulars de l’explotació de les estacions de servei en haver-se imposat la modalitat d’autoservei. En aquests moments però existeix un buit normatiu pel que fa a aquesta fórmula de pagament que el que fa és deixar al consumidor sense cap garantia ni protecció davant de possibles actuacions que impliquin una vulneració dels seus drets com a consumidors i usuaris.

El Diputat Gironí finalment ha dit que cal tenir en compte també que aquesta fórmula de pagament no s’utilitza de manera uniforme a tot el territori de Catalunya ni de la mateixa manera a totes les estacions de servei i gasolineres sinó que cadascuna pot aplicar el règim que desitgi i això passa precisament per la falta d’una normativa unificadora que ho reguli, d’aquí la importància i necessitat, al nostre entendre, de que aquesta proposta resolució hagués estat aprovada.


Enllaços notícies publicades sobre aquest tema

Diari de Girona

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008070300_3_274863__Comarques-reclama-reguli-prepagament