Josep Enric Millo reclama al Govern de la Generalitat l'aprovació urgent d'un Pla de Xoc contra l'atur

Vídeos Intervenció moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat de treball a Catalunya

dPresentació Moció


Posicionament sobre les esmenes
s
Enric Millo ha reclamat també :

1. Ampliació extraordinària de la dotació econòmica de les partides destinades a la formació ocupacional de les persones aturades durant el 2009 per un import total de 100.000.000 €

2. Presentar amb caràcter urgent un projecte de reforma de la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

3. Aprovar amb caràcter urgent un programa extraordinari d’acció en favor dels treballadors autònoms

El president del PPC de Girona i diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo, va reclamar ahir aprovar urgentment un pla de xoc contra l’atur a Catalunya. El dirigent Popular ha proposat un conjunt de mesures per tal de reduir el nombre d’aturats de manera urgent.

En aquest sentit, Millo considera necessari fer una ampliació extraordinària de la dotació econòmica de les partides destinades a la formació ocupacional de les persones aturades durant el 2009 per un import total de 100.000.000 €. I va afegir que cal també incloure un paquet de programes específics de formació per a persones aturades provinents dels sectors en crisi per tal que aquestes es puguin incorporar amb totes les garanties en els sectors emergents.

Millo també considera necessari un protocol de recol•locació de persones per tal de pal•liar la situació d'aquells qui treballen als sectors més vulnerables del mercat laboral. Així com impulsar mesures de suport econòmic a les empreses pel foment de programes orientats a la integració laboral de les persones d'origen immigrant.

Per altre banda, Millo va reclamar presentar amb caràcter urgent el projecte de reforma de la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Pel diputat aquest és un element vital aj que és necessari una reestructuració a fons del seu funcionament i una millor adaptació de les polítiques i dels serveis públics d’ocupació.

Així mateix va afegir que cal dotar al propi SOC de la flexibilitat necessària per poder actuar amb agilitat i diligència en els processos de planificació, publicació, resolució i execució. També considera necessari introduir dins la reforma del SOC la modificació del funcionament de les meses locals d’ocupació, potenciar l’Observatori del Mercat de Treball i millorar el funcionament del servei d’intermediació laboral.

A més a més, Millo proposa incorporar de forma obligatòria un informe d’Avaluació externa anual del funcionament dels centres propis de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya que analitzi la seva eficiència i inclogui propostes de millora permanent.

Finalment, Enric Millo considera important aprovar també amb caràcter urgent un programa extraordinari d’acció en favor dels treballadors autònoms que inclogui la potenciació de la Xarxa de suport a les persones emprenedores prevista al pla “INICIA” 2008-2010. Tant mateix va proposar crear un Consell del Treball Autònom de Catalunya, com àmbit d’interlocució de les entitats representatives del sector amb el Govern. Així com la posada en funcionament de noves línies de suport tècnic i ajuts econòmics a les persones que decideixen posar en marxa el seu propi projecte empresarial d’autoocupació.
Interpel·lació al Conseller d'Economia sobre el nou model de Finançament Autonòmic

Josep Enric Millo va interpel·lar, en el Ple d'ahir del Parlament de Catalunya, al Conseller d'Economia, Antoni Castells, sobre el nou model de Finançament Autonòmic
h
Vídeos Interpel·lació


Formulació Interpel·lació


Rèplica


Rèplica ( continuació )

Josep Enric Millo : " Catalunya ha perdut dos anys per culpa de la ineficàcia del Govern de la Generalitat en les seves negociacions amb l'Estat "

Millo ha deixat molt clar durant la seva intervenció que el PP defensa que Catalunya tingui un millor finançament, i ha apuntat que, en els vuit anys de Govern de José María Aznar, el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú es va reformar en dues ocasions, el 1997 i el 2002, i que en la segona ocasió, això ha significat que en 4 o 5 anys els recursos de la Generalitat s'han triplicat.

Finalment Millo li ha dit al Conseller d'Economia, "Sap que li convé la nostre ajuda, sap que l'Estatut no es complirà però no ho pot confessar i sap que la xifra de recursos addicionals per a Catalunya serà insuficient però tampoc ho pot confessar, i tot i així segueix negociant sense donar-nos ni una sola xifra, i el que fa és reunir les entitats de la societat civil perquè li donin suport", i li ha recordat que en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) el Govern de Catalunya no es es trobarà amb membres de CiU, sinó del PP.
Josep Enric Millo ha presentat al Parlament dues Propostes de Resolució demanant ajudes i mesures urgents davant els desastres ocasionats pel temporal

El president provincial del PPC de Girona, Josep Enric Millo, ha afirmat que si el Govern no hagués paralitzat les obres de millora d’algunes infraestructures com l’ampliació del Port de Blanes, les conseqüències del temporal no haguessin estat tan desastroses i ara no hauríem de lamentar tots els danys que estem lamentant.

En aquest sentit ha reiterat que amb l’actitud d’aquests dies el tripartit ha mostrat la seva veritable cara, un govern més preocupat de repartir-se el poder i que no pas dels problemes reals dels catalans.

Millo ha explicat que, davant la situació viscuda aquests dies i els danys ocasionats pel temporal a molts municipis gironins, ha presentat al Parlament de Catalunya dues propostes de resolució demanant ajudes i mesures urgents davant aquests desastres. Seguidament ha afegit que una primera, demanant un pla d’ajudes per part de la Generalitat per a les administracions locals per tal que aquestes puguin finançar el restabliment dels serveis bàsics de competències municipal que s’hagin vist afectats pel temporal i pel restabliment de bens danyats i també demanant que el Govern de Catalunya insti al Govern de l’Estat a obrir una línia d’ajudes i beneficis per ajuntaments i particulars afectats pel temporal, i una segona, demanant l’execució urgent de les obres d’ampliació del Port de Blanes i instant al Govern de l’Estat que executi de manera urgent les obres de millora i arranjament del passeig i la platja de s’Abanell.