Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nou model de finançament autonòmic presentada per Josep Enric Millo

Vídeos de la Intervenció


Presentació Moció


Intervenció per al·lusions