Josep Enric Millo reclama al Govern la revisió dels pressupostos del 2009

Josep Enric Millo : “ La retallada anunciada aquesta setmana pel Govern no és més que una fugida cap endavant per donar una imatge falsa de que s’estan ajustant el cinturó ”

El secretari d’economia i diputat del PPC al Parlament de Catalunya, Enric Millo, ha reclamat al Govern de la Generalitat que presenti abans del 15 de setembre davant del Parlament “una revisió dels pressupostos adequant-se a la previsions actuals d’ingressos de la Generalitat i a l’evolució del Producte Interior Brut de Catalunya”. En aquest sentit, ha recordat que des del PPC “hem denunciat reiteradament que el marc pressupostari per l’any 2009 era manifestament inadequat”.

Pel dirigent popular “la retallada anunciada aquesta setmana pel Govern no és més que una fugida cap endavant per donar una imatge falsa de que s’estan ajustant el cinturó”. Però segons la seva opinió “les mesures anunciades pel conseller Castells són purament d’aparador i pretenen maquillar les xifres per continuar ocultant una situació financera insostenible”. “Arriben tard i són manifestament insuficients, el que haurien de fer és actuar ara amb valentia i contundència”.

Així mateix, Millo ha demanat al Govern tripartit que també “presenti el pla econòmic i financer de reequilibri pressupostari, actualitzat pel període 2010-2012 per complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i contenció del dèficit establerts pel Consell de Política Fiscal i Financera del 17 de juny de 2009”.

Finalment, Enric Millo ha reclamat “un informe sobre les previsions d’evolució del deute de la Generalitat pels propers anys i les previsions respecte al seu cost financer i el seu pagament. En aquest sentit, ha recordat que “el dèficit del 2008 s’ha multiplicat per 10, passant dels 480M€ previstos als 4.800 M€ finals, i que si no és prenen mesures dràstiques el 2009 podría situar el dèficit a prop dels 7.000M€”.

Enric Millo demana al Govern de la Generalitat que obri una línia d’ajuts, finançament i suport a les empreses i explotacions del sector del suro

Josep Enric Millo : " El Govern té la resposabilitat d’ajudar a la indústria surera catalana a superar aquest moments de crisi i també la de reclamar al Govern de l’Estat que ajudi a les empreses d’aquest sector amb un pla específic de rescat , de igual manera que ja ho ha fet el govern de Portugal , i evitar així que la indústria surera Catalana acabi desapareixent "

El President del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo, va presentar fa un mes al Parlament de Catalunya un Proposta de Resolució demanant ajudes al sector del Suro, així doncs Millo ha firmat que : “ he demanat a través d’una proposta de resolució que el Govern de la Generalitat obri una línia d’ajuts, finançament i suport a l’ex¬portació a les empreses i explotacions del sector del suro català per tal d’ajudar-les a superar la situació de crisi actual i reclami al Govern de l’Estat l’elaboració d’un pla de rescat del sector del suro que inclogui línies d’ajuts, finançament, suport a l’exportació i prospecció de nous mercats ”.

En primer lloc Millo ha explicat que : “El sector del suro té una gran tradició empresarial a Catalunya, però en aquests moments, com molts altres sectors, està passant per grans dificultats, a les quals cal afegir que un dels països productors de suro que competeix pel mercat, Portugal ha vist com les seves autoritats apro¬vaven un Pla de rescat per evitar la desaparició de gran part de la indústria del suro portuguesa que al igual que l’espanyola està passant per un moment difícil i per tan cal que els Governs tan català com Espanyol facin alguna cosa per ajudar-los“ , i seguidament ha afegit que : “La indústria surera espanyola es concentra a Andalusia, Extremadura i Catalunya i aquesta veu com el suport que rep la indústria portuguesa els col•loca en una situació de desavantatge competitiu que posa en risc de desaparèixer el sector surer català i amb ell tots els llocs de treball vinculats directa o indirectament a aquesta indústria”

El Diputat Gironí ha explicat també que : “El sector surer té també un paper molt important en la conservació i manteniment dels boscos a través del seu sistema d’explotació i contribueix a frenar l’abandona¬ment dels mateixos, amb un major risc de destrucció del medi i de pèrdua de teixit empresarial en el medi rural, i per tan és des de molts punts de vista una indústria important a casa nostre i sinó se’ls ajuda correm els risc que moltes de les empreses sureres catalanes i sobretot gironines hagin d’acabar tancant ”.

Finalment, Josep Enric Millo, que va assistir dilluns a la reunió que es va celebrar a l’Ajuntament de Palafrugell entre empresaris representants del sector del suro català , i representants totes les forces polítiques amb representació Parlamentaria per tal d’acordar un front comú de pressió davant les diferents administracions competents , ha dit que : “ Desprès de la reunió del dilluns on tots hem acordat treballar conjuntament en defensa del futur del sector davant el Govern d’Espanya i el de Catalunya, estic convençut que quant en el Parlament de Catalunya s’hagi de votar aquesta proposta de resolució que demana ajuts pel sector del suro i suport davant el Govern central per elaborar un Pla específic de rescat i recuperació del sector , totes les forces polítiques hi donaran el seu suport amb el volt favorable a la iniciativa que vaig presentar ja el dia 30 d’abril, per la qual cosa estic fins i tot disposat a cedir-ne la paternitat i convertir-la en una iniciativa conjunta de tots els grups per tal que tots la puguem defensar de manera unitària i amb més força ".


Notícies publicades sobre aquests tema

Diari de Girona

El Punt

El PPC demana a l’ACA que prioritzi amb caràcter d’urgència el projecte de reforma i substitució de la Plaça Catalunya de Girona

Josep Enric Millo : “Espero que mentre l’ACA perd el temps mirant cap a un altre costat a la ciutat de Girona no haguem de lamentar cap desgràcia derivada de la no execució del projecte de reforma i substitució de la Plaça Catalunya”

a
a
El President Provincial del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo, ha afirmat que : “ he demanat a través d’una proposta de resolució que el Parlament de Catalunya insti a l’Agència Catalana de l’Aigua a prioritzar amb caràcter d’urgència el projecte de reforma i substitució de la plataforma de la Plaça Catalunya de la ciutat de Girona”.

En primer lloc Millo ha explicat que : “ La situació actual de la plataforma d’aquesta plaça no suportaria una crescuda de sobte del riu Onyar de més de 500 metres cúbics, fets que suposa que el risc actual d’inundacions en aquesta zona de la ciutat, si per desgràcia la climatologia fes que tinguéssim grans pluges a la ciutat de Girona, sigui molt elevat i perillós i és per aquesta raó que demanem que l’ACA prioritzi d’una vegada per totes el projecte de reforma i substitució de la plataforma d’aquesta plaça, un projecte que porta ja massa anys aturat i aparcat “, seguidament MIllo ha afegit que : “ És incomprensible que des de l’any 2001, en que la mateixa ACA fa un informe el qual posa de relleu la importància d’aquesta reforma, no s’hagi fet res i el projecte de reforma estigui encara sense definir ”
a
El Diputat Gironí ha insistit en que : “L’excusa de que els estudis diuen que la crescuda del riu onyar que pot provocar inundacions passa cada 500 anys no és vàlida ni justifica el que s’hagi deixat oblidat un projecte d’aquesta rellevància tan de temps i encara menys quant desprès la realitat ens demostra que de mitjana hi ha hagut 4 0 5 grans inundacions cada segle “, i ha afegit que : “ Estem parlant que si aquesta desgràcia passes afectaria a un gran nombre de ciutadans donat que la zona que s’inundaria està molt poblada “

Finalment el Diputat Gironí ha dit que : “ El Govern no pot mirar cap un altre costat en un tema tan important com aquest, al contrari, a d’actuar de la manera més ràpida possible i amb els anys que fa que aquest projecte està aturat queda clar que el Govern no li dóna la importància que cal i que necessita un projecte d’aquesta embargadura pel risc que suposa no dur-lo a terme en el moment que toca “

Per la seva part, Concepció Veray, Portaveu del PPC a l’Ajuntament de Girona ha explicat la importància de que aquest projecte es desencalli el més aviat possible tan per part de l’ACA com per part del Govern Tripartit de Girona, el projecte que des del PPC s’ha defensat sempre sobre aquesta reforma i les accions que des del Grup Popular es duran a terme sobre aquest tema.


Notícies Publicades sobre aquest tema

Diari de Girona

El Punt

Homenatge del Parlament de Catalunya en memòria de l'Il·lustre Sr. Jaume Veray Batlle, exdiputat del PP

Vídeo de l'Homenatge fet el dia 17 de juny de 2009
Text íntegra intervenció ( necrològica Institucional ) feta per la Il·lustre Sra. Dolors Montserrat, Portaveu del PPC al Parlament de Catalunya

Senyor president, senyor president de la Generalitat, consellers, il·lustres senyores i senyors diputats, en aquesta necrològica institucional en memòria del que fou diputat Jaume Veray i Batlle, que ens va deixar el 25 de març del 2008, siguin les primeres paraules de respectuosa salutació a la seva família, present a l’hemicicle: esposa, Mercè; fills, Jaume, Júlia, Josep, Concepció i Jordi, a qui amb expressió de solidaritat, d’estima i de gratitud renovem el nostre més sentit condol.

Jaume Veray fou diputat de la segona legislatura; va sortir elegit en les eleccions autonòmiques de 1984 per la circumscripció de Girona, encapçalant la candidatura de Coalició Democràtica, coalició electoral constituïda per Aliança Popular, Partit Demòcrata Popular i Partit Lliberal.

La seva formació com a pèrit agrònom, estudis que va cursar l’any 1951 a l’Escola Central d’Agricultura, a Madrid, va marcar posteriorment la seva trajectòria parlamentària i política. Durant aquella legislatura, la segona, la seva activitat es va centrar com a portaveu en les comissions d’agricultura, ramaderia i pesca, així com en la de política territorial i obres públiques. Unes de les seves principals passions van ser Girona, la natura i el bosc, la protecció i la defensa del medi ambient, la millora de la situació en què es trobaven en aquells moments els sectors de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, així com vetllar per l’articulació de les xarxes de comunicació viàries i ferroviàries de qualitat, sempre – sempre– al servei dels ciutadans. Aquestes van ser les seves preocupacions prioritàries que van quedar reflectides en les seves propostes així com en les seves intervencions, tant pel que fa en comissió com en ple del Parlament.

L’any 1983 fou designat vicepresident del partit a Catalunya i, coincidint amb la seva condició de diputat, Jaume Veray fou també el president del partit de Girona en l’àmbit de tota la província, temps que, a més de la implantació i extensió territorial com a treball ordinari de qualsevol partit, va prioritzar els primers moviments interns amb el propòsit col·lectiu d’actualitzar i modernitzar la nostra formació política a nivell estatal, objectiu que va culminar l’any 1989 amb l’origen o creació del Partit Popular i amb la refundació ideològica, política i generacional.

Anys més tard, i consolidat el procés de renovació del partit, que ell mateix també va promoure i impulsar, va decidir deixar la política activa però sense abandonar mai ni les seves conviccions que li eren pròpies, ni els principis i valors que li eren innats.

En Jaume Veray marcà uns inicis del partit a Girona, és el pioner, aconsegueix ser el primer diputat que va tenir representació pel Partit Popular en aquesta cambra, i amb la mateixa intensitat transmet als seus fills l’esperit de treball i servei en benefici de l’interès general dels gironins, recollint, en representació municipal, aquest exemple, el seu fill Jaume, primer, i després la seva filla Concepció que és en l’actualitat.

Com he dit abans, en Jaume Veray estimava la seva terra, Girona. No en tenia mai prou d’anomenar «Girona» i, especialment, Calonge. Però ell, que sabia estimar, va ser amb la seva família, amb la seva esposa Mercè i amb els seus fills que va dedicar tot allò que traspua dels grans valors per la família. I és a Calonge on es conegueren en Jaume i la seva esposa, Mercè Cama, i on transcorre part important i inoblidable de la seva intensa vida familiar, dedicada des de la casa pairal i des de la seva mar blava. Cap als seus fills –i, evidentment, com no pot ser d’altra manera– cap als seus quatre néts que eren la nineta dels seus ulls.

En Jaume –en Jaume Veray– va dedicar els seus millors esforços, com a espòs i pare, a cultivar i fer créixer al seu voltant, amb dedicació i paciència, l’esperit i els valors de la unitat familiar, de relació entre pares i fills, del respecte entre generacions i de l’amor entre germans. Actituds totes elles que romanen ara, amb plena força i vitalitat, entre aquells que el van viure com a avi, com a pare i com a espòs, tal com ell hauria volgut i desitjat. Si per ell va ser important Calonge... –perdoneu-me–, també ho era la seva condició de gironí, i en aquesta condició participava i va estar sempre vinculat al món associatiu i a entitats de gran tradició cultural. Recordo, personalment i especialment, sentint-lo parlar de la Setmana Santa gironina, a la qual no faltava mai a la processó del Sant Enterrament, com a portant del Sant Crist. En Jaume se sentia orgullós de formar part de l’Arxiconfraria de la Passió i Mort.

Els seus companys sempre el van definir com una persona amb un caràcter tranquil i dialogant. En Jaume sempre va tenir una actitud positiva vers la vida, una visió oberta i ferma, més enllà de posicionaments polítics partidistes; una actitud que era, i ho és avui, més que mai, el símbol d’allò que s’espera i es demana d’un bon polític; una actitud de la qual ell va ser un abanderat, ja avançat en el temps. En Jaume Veray s’avenia sempre a escoltar les paraules dels altres per cercar el consens i treballava amb gran responsabilitat i sentit de país. És allò que a Catalunya definim com «una bona persona en què es pot confiar».

El diputat Jaume Veray i Batlle, que, com tants d’altres ja forma part de la memòria i de la història del Parlament de Catalunya, es va distingir per la integritat i la noblesa en el debat polític i per la serietat i la disciplina en els compromisos parlamentaris, virtuts que van percebre aquells qui amb ell van compartir la legislatura de 1984 al 1988. És allò que es coneix per «autenticitat» i allò que acredita l’activitat noble, notable, d’una persona i el caràcter propi d’un diputat, d’en Jaume Veray i Batlle que, en aquest acte institucional, el recordem de manera entranyable, especial i personalitzada.

Moltes gràcies, senyor president; gràcies, a tots vostès.


De la importància del treballador autònom...

El Partit Popular Català sempre ha defensat amb insistència i amb iniciatives polítiques diverses al llarg del temps , la necessitat de disposar d’una legislació bàsica que doni resposta a les autèntiques necessitats dels Autònoms

Catalunya ha estat tradicionalment el territori amb més nombre d’autònoms de l’Estat i amb més índex d’emprenedoria, però això ha a canviat en els anys 2008 i 2009 principalment com a conseqüència del poc suport que reben d’una administració poc sensible a les seves peticions, i especialment pels efectes de la crisi que patim, convertint-se ara Catalunya en la Comunitat Autònoma líder de destrucció d’autoocupació.

Les causes que estan provocant principalment el cessament de l’activitat dels treballadors autònoms son :

1. La manca de Finançament : Retallada de les línees de crèdit , amb l’actual situació de crisi , per part de les entitats financeres impossibilita el desenvolupament de l’activitat.

2. L'augment de la Morositat : Els autònoms en aquests darrers mesos han vist incrementats els impagaments .

3. La davallada de la demanda de serveis : Exemple : sector transport que té un gran nombre d’autònoms es calcula que la demanda s’ha reduït un 50 %
s
Per tot això, a part de regular la prestació dels autònoms pel cessament de la seva activitat, cosa del tot necessària, entenem que cal :
1. Que se’ls tingui en conte de manera especial en els plans d’acció del Govern pel que fa a la millora del finançament ( liquiditat )
h
2. Que es procedeixi de manera immediata a la Creació del Consell de Treball Autònom a Catalunya : com a àmbit d’interlocució de les Entitats Autònomes amb el Govern de la
Generalitat
s
3. Que s’acordi la potenciació del “Pla Inicia”
s
4. Que s’incrementin les mesures d’assistència tècnica
s
En relació al informe de la comissió d’experts sobre la protecció i prestacions econòmiques pel cessament de l’activitat dels Autònoms, i l’esborrany d’avantprojecte de llei que se’n deriva, pensem que suposa un pas endavant molt positiu en un àmbit que sempre hem defensat , però caldrà que el document final que haurà d’arribar a la Cambra del Congrés dels Diputats tingui en compte al menys dos aspectes que , al nostre entendre son del tot imprescindibles:
s
1. Que els Treballadors Autònoms no disposen de grans recursos ni d’una gran estructura empresarial , com per obligar-los a complimentar tot un conjunt requisits legals i administratius que al final facin inviables els avenços que aquesta prestació persegueix.
s
2. Que les causes acreditatives del dret a rebre l’esmentada protecció s’adaptin a les característiques reals de les dificultats que viuen els treballadors autònoms.

La Presidenta del PPC visita les comarques gironines

La Presidenta del PPC, Alícia Sanchez-Camacho juntament amb el President Provincial del PPC de Girona, Josep Enric Millo, ha presidit avui les reunions del Comitè Executiu i de la Junta Directiva del PPC de Girona. Desprès d’aquestes dues reunions els dirigents populars han participat en una trobada - aperitiu amb Apoderats i Interventors del PPC de Girona per agrair-los la seva tasca en les darreres Eleccions Europees.


Alícia Sànchez-Camacho : “ Els resultats del 7 de juny obren una nova etapa a Catalunya i a Girona, on el PPC ha obtingut un gran resultat i ha vist incrementat el seu suport electoral davant la forta devallada de les forces d’esquerres i és el primer pas cap a la recuperació definitiva del PPC en aquestes comarques ”


Josep Enric Millo : " Els resultats del 7 de juny han estat molt bons pel PPC de Girona però cal seguir treballant per tal d’assolir també uns grans resultats en les properes eleccions autonòmiques i és per això que des del PPC de Girona seguirem treballant i duent a terme les accions contemplades en el Pla Estratègic que varem aprovar fa uns mesos i que ens ha de dur a incrementar la nostre representació institucional en tots els àmbits ”

Durant la reunió de la direcció del PPC de Girona Sánchez-Camacho ha explicat que : “ A Girona, igual que a la resta de Catalunya, s’ha evidenciat que el model del tripartit està esgotat i que els gironins i les gironines també desitgen un canvi “ , i ha afegit que : “ Els resultats del 7 de juny obren una nova etapa a Catalunya i a Girona, on el PPC ha obtingut un gran resultat i ha vist incrementat el seu suport electoral davant la forta devallada de les forces d’esquerres i és el primer pas cap a la recuperació definitiva del PPC en aquestes comarques ”

Per Sánchez – Camacho, “Els socis del tripartit han perdut, en el seu conjunt a Girona, un 11% de suport i 30.000 vots ”, per la qual cosa ha assegurat que “ s’ha acabat l’etapa del tripartit també a Girona i s’inicia una de nova etapa”.

La dirigent popular continuat dient que : “A un any i mig de les eleccions autonòmiques el tripartit ha perdut una bona part de la confiança dels gironins i les gironines mentre que el PPC de Girona ha obtingut un gran resultat i ha vist incrementat el seu suport en gairebé punt ”

La Presidenta del PPC ha tingut també paraules d’agraïment i felicitació per a la nova direcció del PPC de Girona de la qual ha dit “ sentir-se’n molt orgullosa tan pels resultats obtinguts com per la feina ben feta”, per Sánchez-Camcho “ la nova etapa del PPC de Girona, encetada el novembre passat arrel del Congrés Provincial que es va celebrar, ha començat de la millor manera possible i estic convençuda que els grans resultats obtinguts en les eleccions europees del passat 7 de juny és tan sols el primer dels molts èxits que el PPC aconseguirà a Girona ”.

“ La feina ben feta – ha afirmat la Presidenta Popular – sempre te recompensa i la nova direcció del PPC de Girona en aquests comicis ja ha obtingut la 1era recompensa per la gran tasca i la feina ben feta que està duent a terme des del mes de novembre per part de tots els seus membres “

Per la seva part el President del PPC de Girona, Josep Enric Millo, ha volgut destacar, a banda de tot el ja exposat per part de la Presidenta del PPC “ els bons resultats del PPC de Girona en municipis importants com Castelló d’Empuries, on el PPC ha estat la força més votada, Girona, on el PPC ha passat a ser la 3era força, 2 punts per davant d’ERC, o Palafrugell on el PPC ha incrementat en 2 punts el seu suport situant-se també en aquest municipi com a 3era força, així com el resultats del PPC de Girona a nivell provincial el qual ha aconseguit retallar 7 punts amb el PSC i més de 5 punts amb ERC, quedant amb aquests a tan sols 260 vots de diferència, per tan en un empat tècnic “.

Millo ha anunciat que : “ Els resultats del 7 de juny han estat molt bons pel PPC de Girona però cal seguir treballant com fins ara per tal d’assolir també uns grans resultats en les properes eleccions autonòmiques i és per això que des del PPC de Girona seguirem treballant i duent a terme les accions contemplades en el Pla Estratègic que varem aprovar fa uns mesos i que ens ha de dur a incrementar la nostre representació institucional en tots els àmbits ”, seguidament el President Popular ha afegit que : “ Per aquesta raó des de la setmana vinent el PPC de Girona posa en marxa la renovació de les seves juntes locals i comarcals, la qual ha de servir per millorar i reforçar l’estructura organitzativa i territorial del PPC a les comarques gironines per tal d’afrontar els comicis electorals de l’any que ve en les millors condicions i amb la màxima il·lusió i motivació ”.

Finalment els dos dirigents populars han mostrat la seva preocupació per la baixa participació registrada en les Eleccions del passat 7 de juny i han dit que : “ Cal que totes les forces polítiques obrim un període de reflexió i fem autocrítica, perquè no hem estat capaços de motivar del tot a la societat catalana “, malgrat això, han afirmat també que : “per damunt de tot però , és el govern tripartit català qui ha suspès en motivar la participació ciutadana”.

“Joan Saura – han comentat els dos líders populars- haurà d’explicar-nos a tots els catalans perquè gasta tants diners en fer informes sobre la participació ciutadana i a l’hora de la veritat, no és capaç de motivar els ciutadans per anar a les urnes ”
G
Notícies publicades sobre aquest tema :

K
DIARI DE GIRONA

Actualitat Política : Finançament Autonòmic

Josep Enric Millo : " És un acudit l'afirmació de De la Vega de que les relacions entre Espanya i Catalunya són extraordinàries, perquè uns i altres no diuen el mateix, de fet les seves afirmacions s'assemblen com un ou a una castanya. Això no quadra i crec que és un autèntic exercici de cinisme polític"
f
f
f
El diputat del PPC al Parlament, Josep Enric Millo ha qualificat avui de "burla en tota regla" cap a Catalunya i els seus ciutadans l'anunci de que el Govern està treballant sobre una xifra de 9.000 milions d'euros d'ingressos addicionals pel nou finançament autonòmic.

La vicepresidenta econòmica del Govern, Elena Salgado, ha avançat avui que l' Executiu segueix treballant sobre aquesta xifra en el conjunt dels recursos addicionals del nou sistema i amb una periodificació que derivada de les circumstàncies de l'estat de les finances públiques.

Per Millo les paraules de Salgado son una "vergonya" por diferents motius, entre els quals hi ha el fet de que la ministra hagi assegurat sentir-se optimista en quant a les dates.

Millo ha dit que : "Hem passat d'un compromís de Zapatero a una opinió d'optimisme de la ministra i, a més, la vicepresidenta Fernández de la Vega diu que no se s'ha de sacralitzar la data del 15 de juliol".

Millo ha criticat també que, després de dos anys de negociacions, la ministra hagi anunciat que la pròxima setmana es reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), però no per parlar sobre el nou finançament, sinó per concretar la limitació de dèficit de les CCAA, el que confirma que la data marcada és "una altre cortina de fum".

Segons el diputat popular, això mostra clarament quina és la voluntat política del Govern i confirma que el president, Zapatero, "menteix o no s'entera de res".

Així mateix, ha dit que : "És un acudit l'afirmació de De la Vega de que les relacions entre Espanya i Catalunya són extraordinàries, perquè uns i altres no diuen el mateix, de fet les seves afirmacions s'assemblen com un ou a una castanya. Això no quadre i crec que és un autèntic exercici de cinisme polític "

El PPC de Girona obté molt bons resultats a les Eleccions Europees del 7 de juny

Josep Enric Millo : " Els resultats del PPC a Girona són l’expressió del increment del suport dels gironins a les nostres propostes. Hem millorat el resultat a la majoria de municipis de les comarques Gironines i hem incrementat el suport percentualment a la província reduint així la distància amb el PSC en 7 punts i amb ERC en més de 5 punts, situant-nos amb aquest últim pràcticament en un empat tècnic ja que la diferència és tan sols d'1 dècima "

Josep Enric Millo ha dit també que " El triomf del PP en aquestes Eleccions Europees a Espanya és el clam dels ciutadans per un canvi de Govern tan a Espanya com a Catalunya "

Millo ha destacat també el resultat dels populars a la ciutat de Girona, a la qual han passat a ser la 3era força política, superant ERC, així com el resultat dels Populars a Castelló d’Empúries on el PPC ha estat la força política més votada.

Finalment Millo s’ha referit a la baixa participació i “ ha lamentat l’augment de l’abstenció i ha comentat que aquest toc d’atenció dels ciutadans a totes les forces polítiques ens ha de fer pensar en que cal revisar quins són els motius que provoquen aquesta abstenció i treballar per posar-hi remei.”

RESULTATS PROVÍNCIA DE GIRONA ELECCIONS EUROPEES DEL 7 DE JUNY

CiU : 51.347 - 29,99%
PSC : 50.886 - 29,72%
ERC : 23.003 - 13,44%
PP : 22.727 - 13,28%
IC-V : 8.126 - 4,71%