Interpel·lació a la Consellera de Treball sobre la crisi econòmica i l'augment de la desocupació

Vídeo Interpel·lació