Ple del Parlament de Catalunya - 24 de març

Interpel·lació de Josep Enric Millo al Conseller d'Economia i Finances sobre la política d'inversions en conservació i millora de les infraestructures elèctriques a Catalunya i molt especialment a les comarques de Girona

Vídeo Interpel·lació
Josep Enric Millo ha demanat avui explicacions al Conseller d'Economia sobre quina ha estat l'actuació del Govern pel que fa al control de les inspeccions i de les inversions fetes durant els últims tres anys a la xarxa de elèctrica de les comarques de Girona, la qual, donat el seu estat precari des de fa temps no va aguantar el temporal de neu del dia 8 de març i va deixar a 220.000 abonats sense llum, alguns dels quals a dia d'avui encara no tenen del tot el servei restablert.Josep Enric Millo interpel•lerà demà en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya al Conseller d’Economia

Josep Enric Millo : “ El Conseller Castells és el responsable de la política energètica de Catalunya i com a tal cal que ens expliqui a tots els catalans en que ha fallat el Govern perquè més 200.000 gironins es quedèssin sense electricitat durant dies desprès de la nevada ”

El President del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo, arrel de la situació generada per les nevades del dia 8 de març a les comarques de Girona interpel•larà demà en el Ple del Parlament de Catalunya al Conseller d’Economia, Antoni Castells.

Sobre el perquè d’aquesta interpel•lació el diputat gironí ha explicat que “ El Conseller Castells és el responsable de la política energètica de Catalunya i com a tal cal que ens expliqui a tots els catalans en que ha fallat el Govern perquè més 200.000 gironins es quedèssin sense electricitat durant dies desprès de la nevada ”

Millo ha comentat també que considera inacceptable l’actitud del Conseller Castells, el qual “ha estat amagat durant les últimes setmanes i no ha donat la cara en cap moment” i considera que “ igual que el Conseller Saura, Castells ha d’assumir les seves responsabilitats ja que el control, el qual depén del Departament que ell lidera, sobre les inspeccions de la xarxa que han de dur a terme les empreses subministradores, pel que fa la de les comarques de Girona, ha estat un fracàs ”

El lider Popular també vol que el Conseller d’Economia “demani perdó a tots els gironins que han patit durant dies la manca de subministrament elèctric i a tots els Alcaldes dels municipis afectats per haver-los deixat sols i abandonats”

Millo ha comentat que vol que el Govern expliqui també “perquè si ja l’any 2006 el Govern de Catalunya coneixia la precarietat de la xarxa de subministrament elèctric de les comarques de Girona aquest no ha actuat reclamant i requerint a la companyia que fes les inversions necessàries per millorar-la”

Finalment el President Popular ha dit que “ crec que és del tot necessari també que el Conseller d’Economia ens expliqui quina és la seva posició sobre la construcció de la MAT i si com a responsable de la política energètica de Catalunya donarà suport i impulsarà la construcció d’aquesta línia o seguirà callat per no molestar i enfedar als seus socis de Govern i per tan posant per davant dels ciutadans i les necessitats energètiques de Catalunya els interessos partidistes d’alguns”

Pel que fa a les peticions concretes que Millo li farà al Conseller el diputat gironí ha insistit en la demanda que ja va fer la setmana passada de demanar “ una auditoria sobre l’estat de la xarxa de subministrament elèctric a les comarques de Girona i un pla de millora i d’inversions a fer sobre aquesta per tal de garantir que una situació com la viscuda arrel de les nevades del dia 8 de març no es tornarà a repetir més”Ni prevenció, ni informació, ni capacitat de reacció, i al final... pilotes fora

La nevada que va caure el dilluns 8 de març havia estat pronosticada pels serveis meteorològics de la Generalitat de Catalunya, però això no va fer que els responsables del Govern advertissin la població de manera correcta, ni que planifiquessin amb la suficient antel•lació els mecanismes necessaris per afrontar una situació d’emergència que es podria haver previst amb major eficàcia i rigor.

Accessos col•lapsats, carreteres tallades, municipis incomunicats, més 200.000 ciutadans sense llum durant hores i dies, milers d’arbres caiguts, i davant de tot això la passivitat inexplicable del Govern, res més, això és el que ens hem trobat els Gironins afectats, que han viscut amb indignació aquest episodi lamentable.

Els ciutadans han tingut un comportament exemplar de responsabilitat i solidaritat, però no són ells qui han de carregar amb el pes del que ha passat i la situació que hem viscut, com tampoc ho han de fer els Alcaldes dels municipis afectats, la majoria dels quals han manifestat el seu malestar, la seva indignació i la seva decepció amb el Govern del Sr. Montilla perquè s’han sentit abandonats i han hagut de fer un esforç econòmic immens que no es poden permetre donada la seva ja delicada situació econòmica per suportar aquest desastre i poder ajudar i donar els serveis més elementals als ciutadans. Tan els uns com els altres necessitaven i es mereixien que s’estigués al seu costat i que el Govern actués en celeritat i eficiència.

I ara no s’hi val de donar les culpes a la companyia elèctrica i quedar-se tan ample llençant les pilotes fora. La Generalitat s'ha limitat a exercir en relació als operadors del sector elèctric les funcions més burocràtiques, les de supervisió administrativa, les d'inspecció, les de sanció, les d'autorització d’instal•lacions, totes elles sens dubte necessàries i elementals, però ha oblidat al meu criteri les competències més importants de coordinació, de foment de les inversions en infraestructures, i de millora de la qualitat del subministrament elèctric, competències totes elles que atorga la Llei 18/2008, de 28 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric (aprovada arrel de les apagades de juliol de 2007 amb l’objectiu que no es tornessin a produir situacions similars, i ja veiem el que ha passat dos anys després de l’entrada en vigor de la llei “salvadora” que tot ho havia de resoldre..).

Així doncs, cal demanar les responsabilitats que correspongui a la companyia elèctrica, però per damunt de tot existeix la responsabilitat política a dels Governants , i aquesta és la que s’assumeix amb les dimissions oportunes, que encara no s’han produït , però que son del tot necessàries si es vol mantenir la poca credibilitat que encara li pugui quedar a l’actual Govern.

Article publicat al Diari de Girona el dia 20 de març de 2010Arrel dels problemes ocasionats per la nevada del dia 8 de març en el subministrament elèctric a les comarques de Girona

Josep Enric Millo demana al Govern que dugui a terme una auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica de les comarques de Girona desprès de les nevades i les reparacions provisionals realitzades, per tal d’avaluar la seva situació i establir les millores que han de realitzar les empreses Red Elèctrica de España i Endesa.

Millo també ha demanat que el Govern de la Generalitat :

1. Creï una oficina d’atenció telefònica als usuaris afectats pels talls de subministrament elèctric causats per les nevades de la segona setmana de març a les comarques de Girona per tal que puguin informar-se i realitzar els tràmits de reclamació a les companyies elèctriques.

2. Obri una línia de crèdit, en condicions més favorables, pels usuaris afectats pels talls de subministrament elèctric causats per les nevades de la segona setmana de març a les comarques de Girona, a compte de les indemnitzacions que aquests hauran de rebre.

3. Obri una línia d’ajut directe als ajuntaments afectats pels talls de subministrament elèctric causats per les nevades de la segona setmana de març a les comarques de Girona, per tal de cobrir les despeses extraordinàries a les que han hagut de fer front.

El President del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo , ha explicat avui als mitjans de comunicació que ha demanat al Govern de la Generalitat a través d’una proposta de resolució “ que el Govern dugui a terme a terme una auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica de la província de Girona desprès de les nevades i les reparacions provisionals realitzades, per tal d’avaluar la seva situació i establir les millores que han de realitzar les empreses Red Elèctrica de España i Endesa perquè tan el sector turístic com tota la població en general estan preocupats per la situació de la xarxa ja que les reparacions que s’han fet per restablir el servei són provisionals i es dubta de la seva consistència “

El President Popular ha explicat també que “ La millora de la xarxa elèctrica que depèn de Red Elèctrica de España i d’Endesa no admet més demora i donat que la llei catalana de garantia i qualitat del subministrament elèctric regula el règim de manteniment preventiu i d’inspeccions de les instal•lacions de transport i de distribució elèctrica basat en un pla de manteniment i un programa d’inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir que l’estat de conservació de les instal•lacions esmentades sigui l’adequat cal que el Govern de la Generalitat s’hi posi i actuï després del que ha passat de manera immediata per tal d’evitar que el que ha succeït aquests dies no passi mai més”

Millo ha comentat també que “ Les pèrdues ocasionades pel tall de subministrament han estat enormes tan per famílies com per empreses, autònoms, etc, de fet les primeres aproximacions superen els 100 milions d’euros, ja que són molts els comerciants que han vist fer-se malbé els productes que venen, molts els establiments tancats i els hotels plens de turistes que han hagut de marxar per la falta d’electricitat i això dona una mala imatge que perjudica el sector turístic de cara a la difícil temporada que s’inicia ara”, seguidament ha comentat que : “ totes aquestes pèrdues han de ser assumides per les companyies elèctriques, per suposat, prèvia reclamació dels particulars que justifiquin les pèrdues i malgrat molts ajuntaments han posat ja en marxa oficines d’atenció als ciutadans per tal d’assessorar-los en els tràmits per reclamar als subministradors d’electricitat crec que aquest servei hauria de ser assumit per la Generalitat que és qui te les competències en matèria de garantia del subministrament energètic i de consum”, i justifica les seves propostes dient : “ És per aquesta raó que he demanat que Govern de la Generalitat sigui creï una oficina d’atenció telefònica als usuaris afectats pels talls de subministrament elèctric per tal que aquests puguin informar-se i realitzar els tràmits de reclamació a les companyies elèctriques “.

El diputat popular seguidament ha afegit que “ És també per aquestes raons, o sigui les grans pèrdues econòmiques que la nevada del dia 8 de març ha ocasionat a molts ciutadans que també demano al Govern de Catalunya que obri una línia de crèdit, en condicions més favorables, pels usuaris afectats pels talls de subministrament elèctric causats per les nevades, a compte de les indemnitzacions que aquests hauran de rebre “

Finalment el líder popular ha explicat la última de les propostes de resolució que ha presentat al Parlament de Catalunya demanant que s’obri una línia d’ajut directe als ajuntaments afectats pels talls de subministrament elèctric causats per les nevades de la segona setmana de març a les comarques de Girona, per tal de cobrir les despeses extraordinàries a les que han hagut de fer front, i en aquest sentit ha dir que “ Els Ajuntaments son els que han hagut de donar resposta a les necessitats més bàsiques dels ciutadans, fent front a despeses econòmiques que ni els hi corresponen ni es poden permetre donada la seva fràgil situació econòmica tan per culpa del actual context de crisi com el seu mal finançament i per tan cal que ara se’ls ajudi sense demanar res a canvi i sense que això suposi més endeutament per a ells”

Josep Enric Millo demana al Govern que millori i adeqüi l’oferta de Formació Professional que existeix actualment a la ciutat de Girona

Josep Enric Millo : “ La millor manera per dur a terme una millora i adequació de l’oferta de FP existent a la ciutat de Girona per tal d’adaptar-la a les necessitats reals de demanda que hi ha actualment d’aquest estudis és a través d’un estudi que analitzi la oferta actual i la correspondència d’aquesta amb la demanda real que hi ha, que és el que hem demanat que es faci de manera urgent ”

El President del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo , ha demanat al Govern de la Generalitat a través de dues propostes de resolució “ la millora i adequació de l’oferta de Formació Professional existent actualment a la ciutat de Girona i que incrementi el nombre places d’aquesta formació pel curs 2010 – 2011”, el líder popular ha explicat que “ la millor manera per dur a terme una millora i adequació de l’oferta de FP existent a la ciutat de Girona per tal d’adaptar-la a les necessitats reals de demanda que hi ha actualment d’aquest estudis és a través d’un estudi que analitzi la oferta actual i la correspondència d’aquesta amb la demanda real que hi ha, que és el que hem demanat que es faci de manera urgent”

Millo ha comentat que “ a banda de la millora de l’oferta he demanat també que s’incrementi el nombre de places d’aquest tipus de cicles formatius als centres de la ciutat de Girona ja que donat el context de crisi econòmica actual ha crescut de manera significativa la sol•licitud de places per cursar aquest tipus de Formació en aquesta ciutat, tal i com ens indiquen les dades dels cursos 2008 -2009 i 2009 – 2010, i per tan és evident doncs que cal que es disposi d’un nombre més elevat de places i alhora també d’una més i millor oferta formativa pel que fa a la FP “
.
En aquest sentit Millo ha destacat que “ el que demanem des del PPC coincideix plenament amb el que els informes del Consell Escolar Municipal de Girona determinen i per tan és una diagnosi compatida per a tots els agents implicats de la pròpia ciutat i sobre la qual cal que el Govern de la Generalitat hi actuï ja que en moments de crisi com els actuals cal que s’aprofitin les oportunitats de canvi i millora que se’ns presenten, i encara més quant aquestes oportunitats representen un impuls a una formació i educació tan important com és la FP que malauradament i durant molt de temps ha estat oblidada i fins i tot menystinguda per alguns”

El President Popular ha explicat que “els canvis en la societat requereixen que la Formació Professional s'adapti a les demandes del sistema productiu per tal que sigui més fàcil el trànsit del sistema educatiu al productiu, i alhora que garanteixi també la formació al llarg de tota la vida laboral i és per aquesta raó que a la ciutat de Girona, on el nombre d’aturats és de 6.873 persones és fa més important que mai que el Cicles de Formació Professional i les places que d’aquests s’ofereixen siguin en el primer cas adaptades a les necessitats de la demanda del teixit productiu gironí i en el segon suficients per a formar a totes aquelles persones que ho desitgin”

Notícies Publicades sobre aquest tema

Diari de Girona

PuntVisita a Lloret de Mar

Aquest matí la Presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho i el President Provincial del PPC de Girona, Josep Enric Millo, juntament amb companys del PPC de Lloret de Mar han visitat aquest municipi, el qual s'ha vist afectat de manera greu pel temporal de neu.

Durant la visita els líders populars s'han reunit amb representants del gremi de comerciants i del gremi d'hotelers d'aquest municipi per conèixer de primera mà la situació viscuda.

En declaracions a la premsa la Presidenta del PPC ha dit que :

“Montilla haurà d’explicar perquè no va fer res per solucionar les deficiències energètiques de Girona quan era ministre”

Amb aquestes declaracions, la presidenta del PPC s’ha fet ressò d’una informació publicada avui segons la qual l’any 2006, el llavors president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va adreçar una carta al ministre d’Indústria, Jose Montilla, en la qual l’alertava dels greus dèficits de la xarxa energètica a les comarques gironines i se sustentava en informes de Red Elèctrica i Fecsa-Endesa que auguraven que en un termini de dos anys la xarxa es col•lapsaria.

Així mateix, ha recordat que l’any 2008, el mateix Govern de la Generalitat va encartar una revista a diferents mitjans, sota el títol “Grans obres de progrés per a Catalunya”, en el qual el director general d'Energia i Mines del departament d'Economia, Agustí Maure, explica que: "Ara, si l'actual línia de 220 kV de Vic a Juià fallés per alguna raó no desitjada, hi hauria una apagada de gravíssimes conseqüències. Si es produís un important incident podria arribar a tardar quatre, cinc o sis dies a reposar el servei. I no es podria alimentar aquesta zona”.

En aquest sentit, Sánchez-Camacho ha assegurat que “la situació que han patit les comarques gironines en el darrers dies era una desastre anunciat, del que Montilla n’era coneixedor des del 2006 i ni llavors, quan era ministre d’Industria, ni ara sent president de la Generalitat, ha fet res per evitar-ho”. En aquest sentit, la presidenta del PPC ha afirmat que el PPC s’adhereix al manifest signat pels alcaldes afectats i ha assegurat compartir “el sentiment d’indignació dels ciutadans i els ajuntaments afectats, que es van veure abandonats per part del Govern de la Generalitat”. “Fins després de quatre dies de talls en el subministrament elèctric no es va activar el pla d’emergència energètica”, ha afegit.

Iniciatives parlamentàries en favor dels afectats

Sánchez-Camacho i Millo han explicat que el PPC presentarà una iniciativa al Parlament de Catalunya per tal que “es creï una finestreta única de gestió ràpida i unificada de totes les sol•licituds d’indemnització, ja siguin de particulars com de comerços i empreses”. Així mateix, el PPC reclamarà que es compensi financerament als ajuntaments afectats per totes les despeses que han hagut d’anticipar. En aquest sentit, ha explicat que “la manca de previsió i de diligència per part de la Generalitat ha fet que els ajuntaments hagin d’assumir el cost del lloguer de grups electrògens, les hores extra del personal mobilitzat, els menjars de les persones que no van poder tornar a casa seves, entre d’altres”.

Per altra banda, el PPC sol•licitarà que s’incrementi el nombre de persones destinades a netejar els boscos que han quedat afectats, de cara a preparar.-los per a la campanya d’estiu i han xifrat entre 2.000 i 2.500 persones les necessàries per dur a terme aquesta tasca de manera efectiva.

Josep Enric Millo considera “insuficient” i “electoralista” la reforma de l’impost de successions

Vídeo Debat
El diputat del PPC al Parlament de Catalunya, Enric Millo considera “insuficient” i “electoralista” la reforma de l’impost de successions i donacions.

d
d
Millo ha explicat que el Partit Popular no pot donar suport aquest projecte per tres motius, “perquè no resol el problema de greuge comparatiu que teníem respecte a tercers, perquè no serveix per evitar la desinversió que es produeix a Catalunya com a conseqüència encara de l’existència d’aquest impost injust i desfasat, i perquè no serveix perquè paguin els rics, ja que seguirà pagant la classe mitja catalana”.

Així mateix, Millo ha acusat al Govern d'impulsar ara aquesta reforma per interès electoral. Segons el diputat el tripartit “no ha explicat la veritat, ja que aquest projecte no tindrà una aplicació del cent per cent fins el segon semestre del 2011”. En aquest sentit, ha recordat que el PPC porta des del 2003 demanat la supressió d’aquest impost “injust i desfasat”.

Finalment, Millo ha explicat que “el 89,6 per cent dels països d'Europa no paga i el 60 per cent de les comunitats autònomes espanyoles, han aplicat la reducció de la quota del 99 per cent; el 29 per cent han aplicat la bonificació sobre la base i l'11 no paguen, i Euskadi i Navarra paguen només un 8 per cent”. “És a dir, seguirem pagant més a Catalunya que a la resta d'Espanya2 ha afegit.

En aquest sentit, ha indicat que “aquesta situació fa que Catalunya i Extremadura siguin, les úniques que paguen més i, a partir d'aquest moment, tindrem l'honor de ser la segona”. “No és la situació que nosaltres volem per a Catalunya, senyor conseller, no és la situació que volem per a les famílies catalanes” ha conclòs.
Josep Enric Millo acusa al Govern de la Generalitat de posar en perill les Escoles Taller amb la supressió de les subvencions per aquests programes

Josep Enric Millo : “ En moments com els actuals de gran crisi econòmica, en que l’augment de l’atur és imparable, cal que el Govern posi tots els mitjans econòmics per a seguir impulsant projectes i programes per a la millora de l’ocupabilitat dels joves i no el contrari, que és el que passa en aquest cas quant des del Govern es pren la decisió de suprimir-ne els ajuts”

El President del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo , ha acusat el Govern de la Generalitat de “ Posar en perill les Escoles Taller, les Cases d’Ofici i els Tallers d’Ocupació existents a Catalunya amb la supressió de les subvencions per aquests programes de l’any 2010”

Millo en primer lloc ha explicat la proposta de resolució que ha presentat al Parlament de Catalunya per tal de demanar el Govern “ una rectificació” en la seva decisió de suprimir aquestes subvencions. Així doncs, Millo ha explicat que “ la Proposta demana de manera clara i concreta que el Govern rectifiqui la seva decisió i que habiliti de manera urgent una parida pressupostària de 80 milions d’euros per atendre les subvencions relatives a aquests programes i que la convocatòria d’aquestes es faci de manera immediata per tal de no posar en risc els projectes que aquests centres tenen planificats i preparats per dur a terme durant el 2010”

El Diputat Gironí ha volgut recordar la importància de les Escoles Taller i les Cases d’ofici per “ la inserció al món laboral dels joves d’entre 16 i 24 anys sense estudis i en situació d’atur” i en moments com els actuals en que la taxa d’atur d’aquest col•lectiu a Catalunya és del 38,17% segons les ultimes dades de les que disposem “ la decisió presa pel Govern és totalment contrària al que un Govern amb idees clares, i voluntat real d’ajudar als ciutadans prendria”.

Per Millo “ és del tot inacceptable que el Departament de Treball digui que per poder invertir més recursos econòmics als Plans Locals d’Ocupació cal que s’abandoni l’ajuda a aquest altres tipus de programes, ja que les dues coses són, millor dit, ha de ser i ha de fer-se del tot compatible, i si el Govern ha de retallar la seva despesa, que ho ha de fer, no és en aquest tipus de programes sinó en tot allò que es gasta amb temes del tot innecessaris i superflus, com la publicitat, els informes inútils, l’increment del nombre de càrrecs de confiança, etc”

Pel que fa a Girona el President Popular ha comentat que “ A les comarques de Girona fins fa poc hi havia 10 Escoles Taller, a dia d’avui ja només en queden 8 perquè dues ja han tingut que tancar, i aquestes 8 a dia d’avui es troben en risc de corre la mateixa sort que les dues ja desaparegudes ja que sense la subvenció del Govern de la Generalitat no podran desenvolupar els seus projectes i per tan hauran d’acabar tancant”

“ No fa gaires dies veiem que l’Escola Taller de Figueres ja manifestava la seva preocupació per la supressió d’aquestes subvencions i posava de manifest que si no se’ls hi dona una solució amb caràcter urgent tancaran les portes com ja ha fet l’Escola Taller de Cassà de la Selva i això no ho podem permetre perquè les comarques de Girona necessita d’aquests tipus de programa i ajuda per joves amb dificultats per accedir al món laboral. Actualment a les nostres comarques hi ha més de 6.500 joves de 16 a 25 anys en situació d’atur el que suposa més del 15% del total d’aturats a les comarques de Girona”

Finalment el líder popular ha dit que “ Un cop més assistim a un error del Govern en ell moment d’establir les seves prioritats, i és per aquesta raó que des del PPC exigim al Govern que rectifiqui la seva erràtica decisió de suprimir aquestes subvencions i s’estrenyi el cinturó retallant en allò que ha de retallar i segueixi mantenint les subvencions als programes d’Escola Taller, les quals permetin a aquests centres poder seguir ajudant als joves sense estudis i situació d’atur a poder accedir a un futur millor“Temporal de Neu a Catalunya

Josep Enric Millo : " Avisar quan s'està ja en plena emergència és condemnar a tots els ciutadans al desastre "

El President Provincial del PPC de Girona i Diputat al Parlament de Catalunya, Josep Enric Millo, ha criticat durament aquest matí l'actuació del Departament d'Interior davant el temporal de neu que ahir varem patir a Catalunya.

En aquest sentit el líder popular ha dit que : “Ahir el temporal de neu arrasava Catalunya i la deixava sumida en el caos més absolut, i mentre això passava, on era el Conseller Saura ?, doncs com sempre fora del seu lloc, en aquest cas a Mallorca en un col•loqui sobre desenvolupament estatutari “, i seguidament ha afegit que : “Hem hagut d’esperar fins avui per escoltar al Conseller en una compareixença pública. Una compareixença, a més, en la que els ciutadans hem hagut de sentir i aguantar com el Conseller, en un excés de cinisme impropi del seu càrrec, ha arribat a dir que les úniques imprevisions amb les que s’ha trobat el Departament d’Interior és que no poden controlar quants arbres cauran sobre les carreteres, i tot això quant encara hi havia a les comarques gironines centenars de persones que no podien accedir ni arribar a casa seva”

Per Millo : “Catalunya no és una república bananera i mereix uns governants que sàpiguen actuar amb previsió i que sàpiguen fer les coses be ”.

El President Gironí considera que el Conseller d'Interior ha de dimitir, i sobre això ha comentat el següent : “Sabem que Saura no dimitirà perquè aquesta paraula no hi és al diccionari del tripartit però li demanem al President Montilla que el cessi per responsabilitat i per respecte als milers de catalans que el pateixen amb les seves negligències en seguretat i en protecció civil ”

Finalment el diputat gironí ha explicat que : “Ahir els Gironins varem viure un episodi més de la mala gestió del tripartit perquè la previsió i l'avís a la població és un principi bàsic en la protecció civil, i per tan cal avisar amb antelació dels riscos de les nevades. Avisar quan s'està ja en plena emergència és condemnar a tots els ciutadans al desastre “

“ Entenc i comparteixo la indignació dels milers de persones que han patit la incapacitat del govern tripartit per fer front a una emergència com la d’ahir amb eficàcia - ha conclòs Millo- Girona ha quedat sumida en el caos més absolut, amb milers de ciutadans atrapats a les carreteres i als trens, ciutats bloquejades, poblacions incomunicades, talls de llum de més de 24 hores i que en aquests moments encara no estan resolts, i una sèrie de greus situacions que es podrien haver minimitzat amb un govern preparat i que sàpiga el que cal fer en aquests casos”