Ple del Parlament de Catalunya 27 de maig de 2010

Debat Projecte de Llei de regulació de l'Impost de Successions i DonacionsInterpel·lació de Josep Enric Millo al Conseller Castells sobre l'adopció de mesures d'ajust econòmic per a afrontar la crisi i l'elevat dèficit públic