Ple del Parlament de Catalunya 30 de juny i 1 de juliol

Interpel·lació al Govern sobre les mesures adoptades per fer front a la crisi econòmica